Sociale kwaliteit in het onderwijs

Burgerschapsonderwijs gaat verder dan kennisoverdracht. Het gaat over hoe mensen met elkaar samenleven en over het verwerven van de competenties die daarvoor nodig zijn. Maar wat is nu eigenlijk goed burgerschapsonderwijs voor júllie leerlingen? Samen onderzoeken we graag welke stappen nodig zijn om passend, doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs te realiseren.

Sinds 2021 is burgerschap een wettelijke taak van het onderwijs. Het gaat daarbij om het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte en samenhangende wijze. Burgerschapsonderwijs speelt zich af op het snijvlak van verschillende leergebieden, wat het creëren van een doelgericht en samenhangend aanbod complex maakt.

Doelgericht en samenhangend

Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs moet zich richten op de volgende kernelementen:

  • Kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat.
  • Kennis over en respect voor verschillen en het uitgangspunt dat mensen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld.
  • Maatschappelijk competenties in samenhang met sociale competenties.
  • Een schoolcultuur in overeenstemming met de basiswaarden en een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd om actief te oefenen met en te handelen naar deze waarden.

Passend bij de school en de leerlingen

Binnen de kaders van de wet hebben scholen veel ruimte om burgerschapsonderwijs zelf vorm te geven. Scholen bepalen dan ook in grote mate zelf wat zij verstaan onder goed burgerschapsonderwijs. Wat zij hieronder verstaan is afhankelijk van de visie op mens en maatschappij en de behoeften van de leerlingenpopulatie van de school.

Onze expertise en aanpak

De adviseurs van Fenom en B&T begeleiden scholen en besturen bij het vaststellen van een passende route voor schoolontwikkeling.  Daarbij maken we gebruik van negen ijkpunten die essentieel zijn voor het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs: visie, leerdoelen, onderwijsinhoud, aanpak, schoolklimaat, resultaten, professionalisering, kwaliteitszorg en verbinding met de maatschappelijke omgeving.

Bij het bepalen van een passende route voor schoolontwikkeling sluiten we aan bij elementen die al aanwezig zijn in de praktijk. Op basis daarvan bepalen we het startpunt voor schoolontwikkeling. We onderzoeken graag samen welke stappen nodig zijn om passend, doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs te realiseren.

Praatplaat Burgerschap maken we samen

Bij onze gesprekken over goed burgerschapsonderwijs maken we graag gebruik van een praatplaat. Nieuwsgierig? Je kunt de plaat (met voor- en achterzijde) gratis aanvragen door op de afbeelding te klikken.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over onze dienstverlening op het gebied van burgerschap en de sociale kwaliteit van onderwijs? Of wil je daarover eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Meer berichten

Nieuwe podcast over burgerschapsonderwijs

Er is weer een nieuwe podcast verschenen van Leren verbeteren, het project dat VO-scholen en -besturen ondersteunt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze aflevering gaat over burgerschapsonderwijs. Het is de derde podcast van dit schooljaar, de eerdere twee gingen over taal- en rekenonderwijs en over sociale veiligheid.

Nieuw: onderzoek tevredenheid in 1 dag

B&T biedt een tevredenheidsonderzoek aan dat net even anders is: het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag. Aan het einde van dag beschikt de school over kwalitatieve en kwantitatieve data, en concrete aanbevelingen en actiepunten voor de verdere ontwikkeling van de school.