Partners

Thomas More Leiderschapsacademie

B&T en de Thomas More Leiderschapsacademie bieden samen de opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers aan. Deze éénjarige opleiding geeft zij-instromers met leidinggevende ervaring buiten het onderwijs de kans om schoolleider in het basisonderwijs te worden. De samenwerking is ontstaan vanuit de grote vraag naar leidinggevenden in het basisonderwijs. De opleiding valt onder de subsidieregeling van het ministerie van OCW, die PO-besturen stimuleert om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven.

Lot’s Foundation

Lot’s Foundation stelt scholen in staat laagdrempelig en op een hedendaagse en flexibele manier onderwijs te geven over kinderrechten. B&T gelooft in onderwijs dat kinderen en jongeren helpt hun plek te vinden in de maatschappij. De doelen van Lot’s Foundation sluiten daar naadloos bij aan.

JINC

JINC begeleidt kinderen van 8 tot 16 jaar bij een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma kunnen ze kennismaken met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Verschillende B&T-adviseurs zetten zich als vrijwilliger in voor JINC.

Trees for All

B&T is bedrijfsbospartner van Trees for All. Dat betekent dat er per opdracht die B&T krijgt een boom wordt geplant. Zo helpen we mee om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te stoppen.

JIJ BENT

JIJ BENT werkt vanuit een interventiekundig, proceskundig of veranderkundig perspectief aan nieuwe oplossingen voor hardnekkige of uitdagende vraagstukken binnen en tussen organisaties. JIJ BENT werd in 2016 opgericht door Suzanne Witteveen en Femke Rood, als onderdeel van B&T organisatieadvies. Sinds januari 2019 staat JIJ BENT op eigen benen.

BLC Onderwijsadvocaten

B&T werkt sinds 2016 samen met Bas Vorstermans van BLC Onderwijsadvocaten, een kantoor dat volledig gespecialiseerd is in juridische advisering aan onderwijsorganisaties.

Decisio

Decisio is een bureau voor economisch onderzoek en advies, sterk gericht op statistische gegevensverwerking. B&T en Decisio werken met name samen op het terrein van internationaal onderwijs.

Infinite Financieel

Infinite Financieel begeleidt bestuurders, controllers en andere financieel specialisten in het onderwijs bij het op orde brengen en houden van de bedrijfsvoering en het financieel management.

Kessels & Smit

B&T werkt samen met Kessels & Smit bij de uitvoering van development centers. Een development center is een krachtig instrument dat de persoonlijke groei van de deelnemers én van de betrokkenen uit de organisatie bevordert en tegelijkertijd verandering in een team of organisatie ondersteunt. Kessels & Smit bedacht dit ontwikkelinstrument en past het al jaren toe bij opdrachtgevers in de non-profit- en overheidssector. Hier vind je meer informatie over development centers bij B&T.

LinQue Consult

LinQue Consult daagt klanten uit tot het nemen van stappen op het vlak van leren, onderwijs, organisatie, leiderschap en meer. LinQue Consult is een lerende en opbrengstgerichte organisatie en wil dat ook creëren mét haar klanten.