Onderwijsontwikkeling

Beweging creëren en versnellen

Ontwikkeling en innovatie horen bij het onderwijs. Of het nu gaat om versteviging van de basis of om innovaties waarbij de nieuwste onderzoeksinzichten worden toegepast: B&T begeleidt scholen en schoolbesturen die hun onderwijs willen ontwikkelen op allerlei gebieden.

Bij ontwikkeling en innovatie kun je soms wel een frisse blik gebruiken. Een extra paar ogen om snel tot de kern te komen, van iemand die goed op de hoogte is van de inhoud en daarover meedenkt. Die advies geeft wanneer je dat wilt en reflectie op het proces stimuleert. Die de koers bewaakt, maar ook kan meebewegen als de omstandigheden daarom vragen. Een adviseur die je begeleidt bij het in beeld brengen van het draagvlak van teacher leaders en ‘kartrekkers’ om beweging te creëren en te versnellen. Iemand die aandacht heeft voor obstakels, weet dat je af en toe moet vertragen en bezinnen én die een cyclische aanpak voorstaat.

Wat kunnen wij doen?

De adviseurs van B&T begeleiden bij:

  • de verdere ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen
  • het werken aan een gezamenlijke visie op onderwijs die uitgaat van de diversiteit van leerlingen (maatwerk in leren, flexibele leerroutes)
  • de ontwikkeling van leerdoelgericht onderwijs
  • de opzet en inrichting van een junior college of tienerschool
  • de ontwikkeling van beleid voor duurzaam leren
  • curriculumontwikkeling (met vaksecties)
  • het in lijn brengen van toetsing en afsluiting
  • onderwijs aan nieuwkomers
  • het opzetten van een havo-top/bèta-omgeving/Tweefasen-havo/Tweefasen-vwo

Daarnaast begeleiden we besturen, schoolleidingen, onderwijsteams en vaksecties bij de verbetering van de onderwijskwaliteit en de versterking van de kwaliteitscultuur. Of bij het in kaart brengen van de professionele ontwikkelingspotentie (bijvoorbeeld met ons eigen instrument voor 360 graden feedback). Ook begeleiden adviseurs van B&T en ons dochterbedrijf Fenom scholen en besturen bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs.

Wil je meer weten?

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over een vraagstuk op het gebied van onderwijsontwikkeling? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Meer berichten

Onderwijssafari flexibele leerroutes

Hoe geef je leiding aan de ontwikkeling van (meer) maatwerk in leren in het voortgezet onderwijs? Die vraag staat centraal in de Onderwijssafari flexibele leerroutes. Door ‘op safari’ te gaan langs de betrokken scholen leren de deelnemers met en van elkaar. Gaat u mee op reis?

Online workshops De kwaliteitsreis

De B&T academie verzorgt samen met Riskchanger een serie van vier online workshops over kwaliteitsontwikkeling. Doel: de kwaliteitscultuur in het onderwijs stimuleren door meer focus op bewustwording en groei in volwassenheid. U leert processen rond onderwijskwaliteit te volgen met een kwaliteitsmonitor, zodat u deze zo nodig beter kunt inrichten. Doet u mee?

Flexibele leerroutes doelgericht ontwikkelen

Wat heb je nodig om leerlingen écht onderwijs op maat te geven? Het rooster aanpassen en iedereen een Chromebook aanbieden is in ieder geval niet genoeg. ‘Denk na over wat je aan het eind wilt zien.’ Caroline Offerhaus en Erica ter Wee aan het woord over de nieuwe B&T-innovatiesafari Flexibele leerroutes.