HRM

Strategisch HRM versterkt uw organisatie

Onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leraren, ondersteunend personeel, management en bestuur geven elke dag het beste van henzelf om goed onderwijs voor leerlingen te verzorgen. Onderwijsorganisaties zijn het meest succesvol als ze gelukkige medewerkers hebben die, allemaal met hun eigen talenten, kennis en expertise, vól gaan voor de doelstellingen van de school en het bestuur. Strategisch HRM gaat uit van HRM als belangrijkste middel van een bestuurder of schoolleider om de strategische ambities te realiseren. 

Naast een helder strategisch beleid, waar medewerkers over kunnen meedenken en zich aan kunnen verbinden, vraagt strategisch HRM om het creëren van een plek waar iedereen zich kan, wil, mag en durft te ontwikkelen. Dit alles in lijn met de ambitie van de organisatie. Dat zorgt voor meer werkgeluk en werkplezier én draagt bij aan het realiseren van uw ambities. Strategisch HR-beleid zorgt ervoor dat uw medewerkers zich vol (kunnen) inzetten om de maatschappelijke opdracht en ambitie van uw organisatie waar te maken.

Daarnaast wordt de arbeidsmarkt binnen de onderwijssector steeds krapper en vergt het steeds meer van besturen en scholen om onderwijstalent te vinden en te behouden. Goed HRM-beleid wordt daardoor steeds belangrijker.

Meer weten?

In elke fase kunnen wij (de uitvoering van) uw HRM versterken. Meer informatie over onze dienstverlening op het terrein van HRM vind u via onderstaande button. Heeft u een concrete vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Pauline Zwaal-Arora

senior adviseur en directeur B&T werving & selectie

Aanmelden voor onze vacaturenieuwsbrief Onderwijswerk