Nieuws

20 van de 363 berichten

‘Het goede gesprek daadwerkelijk voeren. Dat was voor ons echt belangrijk.’ Aan het woord is Roos Bakx, Kwartiermaker Ondersteuningsbureau van CKC Drenthe. Ze refereert aan een traject voor gespreksvoering voor 45 directeuren dat B&T afgelopen schooljaar verzorgde.

Het schoolleiderstekort is niet op te lossen wanneer we doorgaan met het doorschuiven en ‘rondpompen’ van de bestaande groep schoolleiders. Het vergroten van de beroepsgroep door middel van doorstroom en zij-instroom biedt wel perspectief, vertelt Pauline Zwaal-Arora, directeur B&T werving & selectie.

Margret Mes werkt sinds oktober 2023 als interim-beleidsadviseur onderwijs bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Tijdens haar eerste maanden als interimmer volgde ze de driedaagse introductietraining ‘Interim-leiderschap in het onderwijs’ van B&T.

Jelle Mulder nam het afgelopen schooljaar deel aan het netwerk Strategisch bestuurssecretarissen van B&T. ‘Je ontdekt welke interventies je kunt plegen om het effect van je werk te vergroten.’

door Joost Janssen

Joost Janssen, senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies, schreef voor het tijdschrift BSM het artikel ‘De schoolleider: verantwoordelijkheid op niveau’. Het artikel verschijnt komend najaar. We geven alvast een voorproefje van het artikel.

Op 6 juni namen kinderen door heel Nederland plaats in de directiestoel tijdens de tiende editie van JINC Baas van Morgen. JINC biedt met dit initiatief jongeren met verschillende achtergronden de kans om voor een dag de leiding te nemen. Sened en Sare waren dit jaar de Bazen van Morgen bij B&T.

door Mark Wassenaar

B&T organisatieadvies, B&T werving & selectie en B&T interim-management mogen tot en met 2026 opnieuw het predicaat ‘Cedeo erkend’ voeren. Uit de onlangs verschenen rapportages van klanttevredenheidsonderzoeker Cedeo blijkt dat opdrachtgevers zeer te spreken zijn over de dienstverlening van B&T.

door Mark Wassenaar

In november 2024 start een nieuwe, verdiepende leergang Kwaliteit en ambitie in het VO. Het is een vervolg op onze succesvolle basisleergang Kwaliteitszorg in het VO.

Sinds 2022 werkt Fadoua Achgaph als interim beleidsadviseur Strategisch HRM op het Rijswijks Lyceum. Haar opdracht was om zeven SHRM-thema’s te ontwikkelen op basis van het nieuwe schoolplan én om de implementatie ervan te begeleiden. Rector Maarten Passet kijkt samen met Fadoua terug op dit voorbeeld van B&T Realisatiekracht.

De functie van leidinggevende bestuursbureau is in opkomst. Het is een dynamische functie, op een van de lastigste plekken in de organisatie. B&T start een nieuw netwerk dat leidinggevenden op deze positie meer grip geeft bij het uitoefenen van hun functie.

Honderden werving- en selectietrajecten van B&T heeft Marja de Kruif de afgelopen 21 jaar begeleid. Nu haar pensioen aanstaande is, blikt ze terug op haar werk. Zorgvuldigheid en verbinding zijn daarin de sleutelwoorden. ‘Dat is dé manier om de beste match te vinden.’

Op het AVS-congres maakte tekenaar Tom van Dun meerdere tekeningen van onderwijssuccessen die bezoekers van de B&T-stand hem vertelden. Een van de verhalen werd tot winnaar uitgeroepen: die van Geeske Pol uit Zaandam.

27 mei tekende Martine Fuite namens B&T de Verklaring Gelijke Kansen. Met de ondertekening bundelen ruim 50 werkgevers, intermediairs, HR-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk.

In maart sneuvelde de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer. Dat is jammer, want een objectievere blik bij werving en selectie, waarbij de nadruk meer ligt op competenties en minder op een ‘klik’ of onderbuikgevoel, biedt ons allemaal kansen. Niet alleen op rechtvaardiger wervingsprocedures, maar ook op beter presterende teams en de inzet van onbenut potentieel.

Janny Vonk werkt sinds 2010 als interim-schoolleider, vaak via B&T. Ze heeft een groot hart voor onderwijs. Zo groot, dat ze op haar huidige school in Lelystad nu bijspringt voor de klas.

In februari volgde rector Rob Schuurmans met twee conrectoren en het hoofd bedrijfsvoering een team-TMA, een Talenten Motivatie Analyse voor teams. Het resultaat: het Frencken College heeft een directieteam dat goed op elkaar is ingespeeld en nog beter weet wat ze aan elkaar hebben.

Frank Kraus was van september 2023 tot aan de kerstvakantie bij het Udens College actief als interim manager bedrijfsvoering. Hij rondde de opdracht volgens plan en naar volle tevredenheid van directeur Miel Smits af.

Een besturingsfilosofie beschrijft hoe je als bestuurder wilt besturen. Maar hoe bepaal je zo’n filosofie? En hoe vertaal je die naar bijpassend gedrag van alle betrokkenen?

Steeds meer samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar leden voor een raad van toezicht. Hoewel een onafhankelijke raad van toezicht wettelijk (nog) niet verplicht is, dringt de inspectie daar wel op aan. Ellen Schiffeleers gaat binnenkort aan de slag als voorzitter van een nieuw op te richten raad van toezicht van het SWV PO Noord-Limburg.

Op 8 februari plantten zeven B&T’ers ruim 100 bomen tijdens de boomplantdag van Trees for All. B&T is bedrijfsbospartner van Trees for All. Zo helpen we mee om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te stoppen.