Nieuws

20 van de 354 berichten

In maart sneuvelde de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer. Dat is jammer, want een objectievere blik bij werving en selectie, waarbij de nadruk meer ligt op competenties en minder op een ‘klik’ of onderbuikgevoel, biedt ons allemaal kansen. Niet alleen op rechtvaardiger wervingsprocedures, maar ook op beter presterende teams en de inzet van onbenut potentieel.

Janny Vonk werkt sinds 2010 als interim-schoolleider, vaak via B&T. Ze heeft een groot hart voor onderwijs. Zo groot, dat ze op haar huidige school in Lelystad nu bijspringt voor de klas.

In februari volgde rector Rob Schuurmans met twee conrectoren en het hoofd bedrijfsvoering een team-TMA, een Talenten Motivatie Analyse voor teams. Het resultaat: het Frencken College heeft een directieteam dat goed op elkaar is ingespeeld en nog beter weet wat ze aan elkaar hebben.

Frank Kraus was van september 2023 tot aan de kerstvakantie bij het Udens College actief als interim manager bedrijfsvoering. Hij rondde de opdracht volgens plan en naar volle tevredenheid van directeur Miel Smits af.

Een besturingsfilosofie beschrijft hoe je als bestuurder wilt besturen. Maar hoe bepaal je zo’n filosofie? En hoe vertaal je die naar bijpassend gedrag van alle betrokkenen?

Steeds meer samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar leden voor een raad van toezicht. Hoewel een onafhankelijke raad van toezicht wettelijk (nog) niet verplicht is, dringt de inspectie daar wel op aan. Ellen Schiffeleers gaat binnenkort aan de slag als voorzitter van een nieuw op te richten raad van toezicht van het SWV PO Noord-Limburg.

Op 8 februari plantten zeven B&T’ers ruim 100 bomen tijdens de boomplantdag van Trees for All. B&T is bedrijfsbospartner van Trees for All. Zo helpen we mee om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te stoppen.

“Een betere wereld begint bij goed onderwijs”, vertelt Hans van Willegen, directeur van B&T. “Alles wat wij doen, is er daarom op gericht om het onderwijs te versterken.” Dit komt terug in de waarden van B&T: ambitie, verbinding, energie en moed. En in de nieuwe huisstijl.

B&T ziet er vanaf vandaag anders uit: we hebben een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en een nieuw statement: Creëer een wereld van mogelijkheden. Ons nieuwe uiterlijk draait om de waarden die wij belangrijk vinden: ambitie, verbinding, energie en moed.

Veel besturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben niet de juiste instrumenten in huis om hun opdracht goed te kunnen uitvoeren. Ook voldoet de kwaliteit van de instrumenten voor bestuur en toezicht in veel gevallen niet (meer) en is er onvoldoende samenhang.

B&T zoekt bestuurders in het PO die mee willen denken over het vergroten van kansen voor instromende schoolleiders. Daarvoor organiseren we een bijeenkomst op donderdagavond 1 februari. Wie denkt er mee?

Voor de tweede keer organiseert B&T in opdracht van de Wethoudersvereniging een leergang voor wethouders met onderwijs en/of jeugd in portefeuille. ‘We leren de deelnemers om de juiste verbanden te zien en de goede vragen te stellen.’

Bas Nix werkt sinds de start van schooljaar 2022-2023 als interim-bestuurder bij Porteum in Lelystad. Kort daarvoor hadden bijna alle afdelingen van de scholen het oordeel ‘zeer zwak’ gekregen van de inspectie. Samen met de voorzitter van de raad van toezicht blikt hij terug op een bewogen periode én op zijn eigen bijdrage als interimmer. ‘Als interimmer kan je het verschil maken voor een organisatie en haar medewerkers.’

Olga de Bas is een ervaren onderwijsprofessional. Ze werkte onder meer als docent, conrector en rector in het voortgezet onderwijs. Afgelopen voorjaar volgde zij een opleiding voor startende toezichthouders: ‘Ik kan mijn rol als toezichthouder nu met meer zelfvertrouwen pakken.’

Op Scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden worden de sollicitatiegesprekken met nieuwe docenten vanaf 2024 door teamleiders gevoerd. Om goed beslagen ten ijs te komen, volgen twaalf teamleiders een maatwerktraject van B&T. En dat gaat over meer dan alleen sollicitaties: ‘We leren samen hoe je het goede gesprek voert.’

Onze whitepapers over bestuurlijke zorg voor kwaliteit zijn vernieuwd. De herziene whitepapers voor PO en VO gaan allereerst in op de vraag waarom de aandacht voor bestuurlijke kwaliteitszorg actueel is. De auteurs kijken naar drie factoren die hierbij een rol spelen: het vernieuwde onderzoekskader van de inspectie en de aanscherpingen ervan in 2022 en 2023, een advies van de Onderwijsraad en de verschillende manieren waarop besturen gepositioneerd zijn.

Afgelopen zomer organiseerde B&T een Ontdekkingstocht kansengelijkheid in Rotterdam, op 21 juni. We blikken terug op een zeer geslaagde dag, met boeiende sprekers en een fietstocht langs bijzondere initiatieven en projecten binnen en buiten het onderwijs.

Jony Ferket is directeur van Move, een stichting die studenten koppelt aan kinderen die minder kansen krijgen dan leeftijdsgenoten. Ze maakte het afgelopen jaar binnen haar organisatie gebruik van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) van B&T. ‘Het is mijn droom dat we iedereen bij Move een TMA kunnen aanbieden.’

door Mark Wassenaar, Loes Peterse

Als bestuurder krijg je soms te maken met een lastig probleem binnen je organisatie. Dat kunnen veel personeelswisselingen op een school zijn, of een gebrek aan vertrouwen tussen een schoolleider en het team. Als het moeilijk is om grip op de situatie te krijgen, kan een ‘belevingsonderzoek’ uitkomst bieden.

door Mark Wassenaar

In augustus 2023 werd het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs geactualiseerd. Na een eerdere herziening in augustus 2021 werd nu de standaard Basisvaardigheden toegevoegd en werden de standaarden OP2 en OP3 verduidelijkt. De vernieuwde edities van onze whitepapers over intern toezicht op de onderwijskwaliteit voor het PO en VO zijn nu gratis te downloaden.