Feedbackinstrumenten

Neem regie op jouw ontwikkeling

We hebben allemaal onze eigen natuurlijke talenten. En als je die talenten kunt inzetten en ontwikkelen, floreer je. Wij geloven dat ieder mens regie kan nemen over zijn eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld met gesprekken over hoe je werkt en welke vervolgstappen je kunt nemen. Deze gesprekken worden effectiever als je inzicht hebt in je talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden. Feedbackinstrumenten helpen je bij het verkrijgen van dat inzicht.

Onze uitgangspunten

 • Jouw ontwikkelvraag staat centraal.
 • We betrekken waar mogelijk de context en zien de inzet van een instrument als een katalysator en versneller van een leervraag.
 • Wij bespreken met opdrachtgever en deelnemer of het doel ‘ontwikkeling’ of ‘beoordeling’ is. We houden deze varianten strikt gescheiden.
 • We voeren altijd een intake- en een reflectiegesprek. Zo begeleiden we jou bij het interpreteren van de uitkomsten in relatie tot jouw ontwikkelvraag.
 • Wij zijn transparant over wie welke informatie ontvangt en met welk doel. Wij geven de uitkomsten nooit zonder jouw expliciete toestemming aan derden.
 • Onze werkwijze is transparant. We zijn vooraf duidelijk over de procedure.
 • We werken met gecertificeerde begeleiders.

Resultaten

Ieder instrument levert een ander soort inzicht op, waardoor we begeleiding kunnen bieden bij een breed palet aan vragen. We zetten de instrumenten afzonderlijk in of als onderdeel van een groter traject binnen de B&T academie, zoals een ontwikkelassessment of een leiderschapstraject.

Wanneer van meerwaarde?

Zoveel mensen, zoveel ontwikkelvragen. Ze kunnen gericht zijn op een individu of op een collectief. En ze kunnen afkomstig zijn van kandidaten zelf, van leidinggevenden of van HRM-functionarissen. Bij de volgende thema’s zijn feedbackinstrumenten waardevol:

 • Interne mobiliteit  Ben ik toe aan een volgende stap? Welke mogelijkheden heb ik om mijn competenties verder te ontwikkelen? Welke competenties kan ik gemakkelijk ontwikkelen? Past de functie die ik ambieer wel bij mij?
 • Externe mobiliteit Welke plek buiten mijn huidige organisatie past bij mij? Wat voor functie? En welk soort organisatie? Op welke plek komen mijn talenten het beste tot hun recht?
 • Onboarding van nieuwe medewerkers Wat hebben medewerkers nodig om bij ons prettig te starten? Wat heeft deze medewerker nodig om snel zijn/haar eigen talenten te kunnen inzetten?
 • Terugkerende patronen in de eigen ontwikkeling Waarom loop ik altijd hier tegenaan? Wat maakt dat ik dit altijd moeilijk, spannend of eng vind?
 • Versterking van de energiebalans Waarom ben ik ongelukkig in mijn werk? Hoe hervind ik mijn passie? Hoe herstel ik de energiebalans in mijn werk?
 • Versterking van de samenwerking Hoe komen we tot een gemeenschappelijke en waarderende taal over talenten, valkuilen en aangeleerd of aan te leren gedrag in relatie tot een gezamenlijke taak? Binnen het team en in de gesprekkencyclus? Zetten we onze mensen en onszelf effectief in en gebruiken we de aanwezige talenten optimaal?

Onze werkwijze

Ieder traject heeft een eigen opbouw. Voor en na inzet van een instrument voert een van onze adviseurs een gesprek met je. Deze gesprekken vinden in overleg plaats op locatie of op ons kantoor in Amsterdam. De B&T academie werkt met gecertificeerde en ervaren begeleiders.

Wil je meer weten?

Via onderstaande buttons vind je meer informatie over de feedbackinstrumenten die wij gebruiken: de Talenten Motivatie Analyse (TMA) en 360 graden feedback. Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie