Feedbackinstrumenten

Neem regie op uw ontwikkeling via de B&T academie

We hebben allemaal onze eigen natuurlijke talenten en we floreren als we deze zo veel mogelijk kunnen inzetten en ontwikkelen. Wij geloven dat mensen in staat zijn om regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Als professional geeft u uw eigen ontwikkeling vorm. U voert gesprekken over hoe u werkt en welke vervolgstappen mogelijk zijn. Deze gesprekken voert u het meest effectief vanuit diepgaand inzicht in uw talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden.

Met de inzet van feedbackinstrumenten ondersteunen wij bij het krijgen van gericht inzicht hierin. Wij werken met u in verbinding, met aandacht en in afstemming met uw context en ontwikkelvraag.

Onze uitgangspunten

 • Uw ontwikkelvraag staat centraal.
 • We betrekken waar mogelijk de context en zien de inzet van een instrument als een katalysator en versneller van een leervraag.
 • Wij contracteren helder met zowel de opdrachtgever als de deelnemer of we instrumenten inzetten met als doel ‘ontwikkeling’ of ‘beoordeling’ en we houden deze varianten strikt gescheiden.
 • We voeren daarom altijd een intake- en een reflectiegesprek. Zo ondersteunen we u bij het interpreteren van de uitkomsten in relatie tot uw ontwikkelvraag.
 • Wij zijn transparant over wie welke informatie ontvangt en met welk doel. Wij verstrekken de uitkomsten nooit zonder uw expliciete toestemming aan derden.
 • Onze werkwijze is transparant. Dat betekent dat we op voorhand duidelijk zijn over de afnameprocedures.
 • We werken met gecertificeerde begeleiders.

Wat zijn de beoogde resultaten per instrument?

Ieder instrument levert een ander soort inzicht op, waardoor we ondersteuning kunnen bieden bij een breed palet aan vragen. We zetten de instrumenten afzonderlijk in of als onderdeel van een breder traject binnen de B&T academie, zoals een ontwikkelassessment of een leiderschapstraject.

Begeleiders

De B&T academie werkt met gecertificeerde begeleiders die ervaren én gedreven zijn om u te begeleiden bij uw ontwikkelvraagstuk.

Hoe werken wij?

Ieder traject kent een eigen opbouw. Voor en na inzet van het instrument voert een van onze adviseurs een gesprek met u. Deze gesprekken vinden in overleg plaats op locatie of op ons kantoor in Amsterdam-IJburg.

Meer weten?

Hieronder leest u meer over de Talenten Motivatie Analyse en 360 graden feedback. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Pauline Zwaal-Arora

senior adviseur en directeur B&T werving & selectie

De Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De TMA is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat uw drijfveren als bouwstenen van uw persoonlijkheid meet. Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen, ontwikkeling én ontwikkelmogelijkheden. Dit instrument koppelt natuurlijke talenten en ontwikkelmogelijkheden aan de competenties die in een functie en werkomgeving worden gevraagd. Vragen die hiermee goed beantwoord kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • In welke functie/werkomgeving kom ik het beste tot mijn recht?
 • Hoe zet je mij het meest effectief in?
 • Hoe verhoudt mijn persoonlijk profiel zich tot wat een organisatie in verschillende rollen van mij vraagt (uitgedrukt in competentieprofielen)?
 • Op welke competenties kan ik me het beste richten om me verder te ontwikkelen?
 • In welk soort opleiding kan ik het beste investeren?

De TMA in teams

Via de TMA teamanalyse krijgt u direct inzicht in de gedragsvoorkeuren en talenten van het team. Het geeft inzicht bij vragen als:

 • Welke talenten zijn er in mijn team aanwezig?
 • Heeft iedereen in het team de juiste rol?
 • Kan ik van mijn team verwachten dat ze de resultaten leveren die worden gevraagd?
 • Wat maakt dit team succesvol?
 • Hoe verbeter ik de samenwerking?
 • Welke talenten heb ik aanvullend nodig?

360 graden feedback

In een 360 graden feedback verzamelen we perspectieven op waarneembaar gedrag dat u vertoont in uw functie. Hierin staat een gedeelde visie, bijvoorbeeld op schoolleiderschap of bestuurlijk leiderschap binnen uw eigen stichting, centraal. De vragenlijst ontwerpen wij samen met u. In zo’n ontwerpproces expliciteren wij de voor u relevante ontwikkelthema’s. De inhoud van een 360 graden feedback is daarmee altijd maatwerk. Uiteraard hebben we ter inspiratie ook een ‘bibliotheek’ met een heleboel voorbeeldvragen. U kunt kiezen welke kaders terug moeten komen. Dat kan bijvoorbeeld een sectorbrede code zijn, maar ook de besturingsfilosofie of visie op leiderschap in uw eigen organisatie.

Wanneer zijn de instrumenten van meerwaarde?

Zoveel mensen, zoveel ontwikkelvragen. Deze kunnen gericht zijn op een individu of op een collectief. En ze kunnen afkomstig zijn van kandidaten zelf, van leidinggevenden en van HRM-functionarissen, vanuit hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van alle medewerkers en het daartoe (door hen) ingerichte systeem. Dit zijn een aantal veelvoorkomende thema’s waarbij de instrumenten van meerwaarde zijn:

 • Interne mobiliteit. Ben ik toe aan een volgende stap? Welke mogelijkheden heb ik om mijn competenties verder te ontwikkelen? Welke competenties kan ik gemakkelijk ontwikkelen? Past de functie die ik ambieer wel bij mij?
 • Externe mobiliteit. Welke plek buiten mijn huidige organisatie past bij mij? Wat voor functie? En welk soort organisatie? Op welke plek komen mijn talenten het beste tot hun recht?
 • Onboarding van nieuwe medewerkers. Wat hebben medewerkers nodig om bij ons prettig te starten? Wat heeft juist deze medewerker nodig om snel zijn/haar eigen talenten te kunnen inzetten?
 • Terugkerende patronen in de eigen ontwikkeling. Waarom loop ik altijd (hier) tegenaan? Wat maakt dat ik (dit) altijd moeilijk, spannend of eng vind?
 • Versterking van de energiebalans. Waarom ben ik ongelukkig op mijn werk? Hoe hervind ik mijn passie? Hoe herstel ik de energiebalans in mijn werk?
 • Versterking van de samenwerking. Hoe komen we tot een gemeenschappelijke, waarderende taal over talenten, valkuilen en aangeleerd of aan te leren gedrag in relatie tot een gezamenlijke taak? Binnen het team? In de gesprekkencyclus? Zetten we onze mensen/onszelf effectief in met optimaal gebruik van de aanwezige talenten?