Governance

Hoe staat het met jouw governance?

Het bestuur, intern toezicht en de medezeggenschap van onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden zijn op veel verschillende manieren georganiseerd. Er zijn kleine schoolbesturen met een bestuur van vrijwilligers (vaak ouders). En er zijn grote besturen waar professionals de organisatie leiden. Er bestaat niet één ideaal bestuurlijk model. Elk model heeft zijn voor- en nadelen.

Als het gaat over governance spelen vaak allerlei vragen. Is iedereen in de organisatie tevreden over de governanceverhoudingen? Zijn bestuur en intern toezicht tevreden met het bestaan en het functioneren van de ander? Ervaren beide de toegevoegde waarde van de ander als het gaat om de gezamenlijke doelen? Zijn beide partijen zich bewust van hun rol? En hoe zit het met de derde partij in de governancedriehoek, de (G)MR?

Beter onderwijs

Weten het bestuur, de raad van toezicht en de (G)MR wat er van hen wordt verwacht? Past de informatiestroom bij ieders rol? En is de informatie van goed niveau? Is de interne organisatie van de raad van toezicht op orde? Hoe en met welk doel staan de partijen in de governancedriehoek in verbinding met schoolleiders? Wordt daadwerkelijk gestuurd op beter onderwijs? Blijven er dingen liggen als je kijkt naar de sectorcode voor goed bestuur en goed toezicht?

Frisse blik

Allerlei onderwerpen vragen misschien je aandacht, en er zijn er vast ook bij die frictie kunnen veroorzaken. Frictie die ertoe kan leiden dat ‘de boel’ ontspoort. Tenzij je op tijd ingrijpt. Een ervaren, frisse blik van buiten kan helpen om impasses voor te zijn en het samenspel in de governancedriehoek voorspelbaar, effectief en uitdagend te houden.

Wat kunnen wij doen?

B&T heeft veel ervaring met de governance van onderwijsorganisaties. Wij kunnen:

  • de inrichting en werking van jouw governancestructuur doorlichten (of daarbij begeleiden) en begeleiden bij gewenste omzetting
  • het bestuurlijk en/of toezichthoudend handelen binnen jouw organisatie doorlichten en evalueren, bijvoorbeeld door begeleiding van de jaarlijkse evaluatie van het intern toezichthoudende orgaan
  • good practices in de governancedriehoek delen
  • trainingen en workshops verzorgen die gericht zijn op bestuurlijke en toezichthoudende competenties
  • begeleiden bij het formuleren van een toezichtvisie en een toetsingskader
  • een goede en gerichte informatievoorziening op gang brengen
  • een horizontale dialoog organiseren die verder gaat dan verantwoording
  • de medezeggenschap inrichten en adviseren over de rol en interne structuur
  • adviseren over het werkgeverschap van bestuurders

De adviseurs van B&T hebben bij hun advisering en begeleiding steeds oog voor de toegevoegde waarde van governance voor de onderwijsorganisatie, passend binnen de eigen context. Dat vinden wij belangrijker dan het precies naleven van regels en codes.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over wat wij doen op het gebied van governance? Klik op een button en lees meer. Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over een governancevraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Onlangs publiceerden wij een geheel herziene versie van ons boek De zachte kant van governance. Meer informatie en een gratis download vind je hier.

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies