Overige publicaties

10 van de 10 berichten
door Esther Uitman

B&T werkt bij strategisch HRM-vraagstukken met het veelgebruikte AMOR-model. Op onze praatplaat Strategisch HRM hebben we dit model vertaald in een waterkringloop, waarmee we laten zien wat er gebeurt als je je HRM-beleid al dan niet op orde hebt.

Tevredenheidsonderzoek is een belangrijk middel voor besturen en scholen om zicht te krijgen op hun kwaliteitsbeleving. B&T heeft een praatplaat gemaakt over de dynamiek van tevredenheidsonderzoeken. Deze helpt je om vooraf de juiste inrichtingsvragen te stellen, zodat het onderzoek daadwerkelijk een goede bijdrage kan leveren aan de kwaliteitscultuur binnen jouw organisatie.

door Caroline Erkens, Lotte Rakers

Wat is nu eigenlijk goed burgerschapsonderwijs voor júllie leerlingen? Aan de hand van onze praatplaat onderzoeken we graag samen met jou welke stappen nodig zijn om doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs te realiseren.

Het primair en voortgezet onderwijs krijgen te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Deze richt zich op de lumpsumbekostiging. In deze explainer zetten we op een rij wat de belangrijkste principes, effecten en de daaruit volgende opgaven zijn.

door Joost Janssen, Loes Peterse, Nienke Pol

In opdracht van de PO-Raad heeft de B&T academie de leergang ‘Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders’ verzorgd. De opbrengsten van deze leergang zijn gebundeld in een digitale publicatie.

door Loes Peterse

Bij de heropening van scholen na corona was er volop aandacht voor de begeleiding van de leerlingen. Maar hoe zit het eigenlijk met het team? Hoe creëer je als leider een veilige omgeving waar vanuit het team de tijd en ruimte krijgt voor het herijken van het onderwijsproces?

door Claudia Smit, Hannah Edelbroek

In het onderwijs is helaas nog steeds sprake van kansenongelijkheid. Veel factoren spelen daarbij een rol. Om kansenongelijkheid te verminderen, moeten we oog hebben voor al die factoren. Met de contextkaart ‘Kansen in beeld’ kunnen we ze zichtbaar maken.

door Joost Janssen

De noodzaak van samenwerking binnen het onderwijs groeit. Maar effectief samenwerken is niet vanzelfsprekend. Kennis en toepassing van succesfactoren helpen om de kans van slagen te vergroten. In deze paper zetten we de motieven voor en vormen van samenwerking op een rij, evenals de do’s-and-don’ts.

door Pieter Duits

Het Schoolplanspel helpt scholen bij de ontwikkeling van beleid. Als zij een nieuw schoolplan maken en op andere momenten. Het spel biedt scholen inspiratie, tips, verschillende spelvormen, prikkelende vragen en ideeën om te blijven ontwikkelen.

Wanneer kunnen we eigenlijk tevreden zijn over de resultaten van passend onderwijs? Hoe meten we de kwaliteit en hoe beoordelen we het leiderschap dat daaraan, al dan niet succesvol, werkt? Deze vragen staan centraal in de paper ‘Leidinggeven aan kwaliteit in samenwerkingsverbanden’.