Management Development

Leren met en van elkaar

Welke vaardigheden zijn nodig om de ambities te verwezenlijken? Hoe verleidt de huidige context tot leren? Welke urgentie hebben de deelnemers en welk verlangen? Wat gaat de leerling van dit traject merken? Zo maar een aantal vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor het ontwerp van een management development traject.

Een ontwerp dat iedere keer weer anders is. Want het is altijd weer zoeken naar de precieze vragen. Dat onderzoek gaan we graag samen met u aan. Wij kennen geen standaard MD-trajecten. Uw context, historie en vraag zijn uniek en vragen om maatwerk, net zoals we elke leerling willen (h)erkennen in zijn of haar vraag.

Reflectie

Een MD-traject is sowieso altijd gericht op de vraag: ‘hoe kan ik in de context waarin ik werk en binnen mijn takenpakket het meest van toegevoegde waarde zijn?’ Dit betekent dat we deelnemers uitnodigen een onderzoekende en reflecterende houding aan te nemen. Zowel naar zichzelf als naar collega’s. Onze MD-trajecten geven de deelnemers inzicht in en handvatten voor hun eigen handelen, en voor de omgang met elkaar.

Uw vraag

Hoe uw MD-traject er uit kan zien? Een scholingsaanbod, een sparringspartner of iets wat we nu nog niet hebben bedacht? Dat hangt af van úw vraag. En die onderzoeken we graag verder met u.

Prima traject gelopen waarbij aan de voorkant goed is afgestemd, er met grote betrokkenheid uitvoering is gegeven […] en ik uitermate positief ben over de uitkomst.

Arno Peters, voorzitter college van bestuur VO Haaglanden

Aanmelden voor onze nieuwsbrief