Strategie

De koers van uw organisatie

Onderwijsorganisaties zijn constant in beweging en daarmee aan verandering onderhevig. Strategisch beleid helpt bij het nemen van regie op deze beweging en verandering. Ook biedt het perspectief op de toekomst.

Bij het formuleren van strategisch beleid gaat het om de koers van de organisatie voor de komende jaren. Onderdelen ervan zijn:

 • de missie en visie van de organisatie;
 • een analyse van de context waartoe de organisatie zich heeft te verhouden;
 • de ambities (vergezichten);
 • plannen voor het bereiken van de ambities;
 • prioriteiten uitgewerkt in concrete doelstellingen.

Samen met het team

Het formuleren van strategisch beleid zorgt er onder meer voor dat u:

 • samen met het team bespreekt waar de organisatie voor staat;
 • vaststelt in welke context de organisatie zich begeeft en wat dit van het team vraagt;
 • in kaart brengt wat de doelstellingen zijn die u samen met het team wilt bereiken;
 • stakeholders makkelijker kunt aanspreken doordat er een richting is voor het handelen;
 • aan duurzame verbetering kunt werken;
 • verbinding creëert met elkaar en met de gemeenschappelijke ambitie. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met de begeleiding van strategische trajecten bij scholen en schoolbesturen. Om tot een goed strategisch beleid te komen, kunnen wij:

 • helpen bij het ordenen van de processtappen;
 • processen en stakeholders begeleiden;
 • snel zicht geven op verschillende perspectieven;
 • zorgen voor draagvlak bij het team.

Waarom B&T?

Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van de maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen die relevant zijn voor de onderwijssector. We gebruiken modellen en theorieën die aansluiting vinden in de verander- en proceskunde. Wij hebben goed in kaart aan welke wettelijke eisen strategisch beleid moet voldoen. Ook sluit onze begeleiding goed aan op het (nieuwe) toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs.

Met onze aanpak dragen we actief bij aan het creëren van draagvlak bij het team en andere stakeholders. Dit doen we bijvoorbeeld door tijdens strategische sessies werkvormen in te zetten die zorgen voor plezier in het proces. Verder zijn we nieuwsgierig, onderzoekend en willen we de vraag achter de vraag weten. Ook stimuleren we nieuwsgierigheid bij betrokkenen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van strategie? Klik hieronder op een button naar keuze en lees meer. Hebt u vragen, wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u eens van gedachten wisselen over een strategievraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe schoolplan (bijna) klaar? Hoe nu verder?

De nieuwe schoolplanperiode is aangebroken. Of jouw school al bezig is met het nieuwe plan of er nog aan moet beginnen, het is goed om ook alvast na te denken over het vervolg. Want als het schoolplan er eenmaal ligt, dan begint het echte werk pas. Hoe zorg je ervoor dat jullie schoolplan niet in een la verdwijnt, maar echt leidt tot ontwikkeling en verandering in de school?

03
apr
Samen op reis naar een inspirerend strategisch beleidsplan

Een strategisch beleidsplan is mooi, maar kun je het ook inzetten als vliegwiel voor verdere ontwikkeling? Zodat scholen er echt mee aan de slag gaan. Stichting Katholiek Onderwijs Enschede ging de uitdaging aan. Samen met B&T maakte ze een ’tour d’amour’ richting een breed gedragen, scherp geformuleerd en inspirerend koersplan.

23
jan
BLICK op onderwijs kiest voor Schoolplan in 1 dag

Alle tien scholen van schoolbestuur BLICK op onderwijs werkten de afgelopen tijd aan een nieuw schoolplan. B&T ondersteunde hen daarbij. Met het Schoolplan in 1 dag is het gelukt om de teams op de scholen zélf te laten bepalen waar zij de komende vier jaar aan gaan werken.

25
nov