Strategie

De koers van jouw organisatie

Onderwijsorganisaties zijn continu in beweging. Strategisch beleid helpt je bij het nemen van regie op beweging en verandering. En het biedt perspectief op de toekomst.

Bij het maken van strategisch beleid gaat het om de koers van de organisatie voor de komende jaren. Onderdelen daarvan zijn:

 • de missie en visie van de organisatie
 • een analyse van de context van de organisatie
 • de ambities (vergezichten)
 • plannen voor het realiseren van de ambities
 • prioriteiten uitgewerkt in concrete doelstellingen

Samen met het team

Het formuleren van strategisch beleid zorgt er onder meer voor dat je:

 • samen met het team bespreekt waar de organisatie voor staat
 • vaststelt in welke context de organisatie zich begeeft en wat dit van het team vraagt
 • in kaart brengt wat de doelstellingen zijn die je samen wilt bereiken
 • stakeholders makkelijker kunt aanspreken doordat er een richting is voor je handelen
 • aan duurzame verbetering kunt werken
 • verbinding creëert met elkaar en met de gemeenschappelijke ambitie

Wat kunnen wij doen?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met de begeleiding van strategische trajecten bij scholen en schoolbesturen. Wij kunnen:

 • helpen bij het ordenen van de processtappen
 • processen en stakeholders begeleiden
 • snel zicht geven op verschillende perspectieven
 • zorgen voor draagvlak bij het team

Waarom B&T?

Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van de maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen die relevant zijn voor de onderwijssector. We gebruiken modellen en theorieën die aansluiten bij de verander- en proceskunde en weten aan welke wettelijke eisen strategisch beleid moet voldoen. Onze begeleiding sluit goed aan op het (nieuwe) toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs.

Onze aanpak zorgt ook voor draagvlak bij het team en andere stakeholders. Bijvoorbeeld omdat we tijdens strategische sessies werkvormen inzetten die zorgen voor plezier in het proces. Verder zijn we nieuwsgierig, onderzoekend en willen we de vraag achter de vraag weten. Ook stimuleren we nieuwsgierigheid bij betrokkenen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jou? Klik dan op een van de onderstaande buttons. Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over een strategievraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Nieuw schoolplan (bijna) klaar? Hoe nu verder?

De nieuwe schoolplanperiode is aangebroken. Of jouw school al bezig is met het nieuwe plan of er nog aan moet beginnen, het is goed om ook alvast na te denken over het vervolg. Want als het schoolplan er eenmaal ligt, dan begint het echte werk pas. Hoe zorg je ervoor dat jullie schoolplan niet in een la verdwijnt, maar echt leidt tot ontwikkeling en verandering in de school?

Samen op reis naar een inspirerend strategisch beleidsplan

Een strategisch beleidsplan is mooi, maar kun je het ook inzetten als vliegwiel voor verdere ontwikkeling? Zodat scholen er echt mee aan de slag gaan. Stichting Katholiek Onderwijs Enschede ging de uitdaging aan. Samen met B&T maakte ze een ’tour d’amour’ richting een breed gedragen, scherp geformuleerd en inspirerend koersplan.

BLICK op onderwijs kiest voor Schoolplan in 1 dag

Alle tien scholen van schoolbestuur BLICK op onderwijs werkten de afgelopen tijd aan een nieuw schoolplan. B&T ondersteunde hen daarbij. Met het Schoolplan in 1 dag is het gelukt om de teams op de scholen zélf te laten bepalen waar zij de komende vier jaar aan gaan werken.