Whitepapers

10 van de 10 berichten
door Pieter Duits, Joost Janssen

Bewust besturen, wat is dat eigenlijk precies? Wat komt er allemaal bij kijken en wat is het doel ervan? Wat is de plek van een besturingsfilosofie in het ‘bewuste besturen’? En: hoe ziet een goede besturingsfilosofie eruit? Deze vragen – en meer – staan centraal in de whitepaper ‘Bewust besturen in het funderend onderwijs’.

Hoe kan een raad van toezicht succesvol toezicht houden op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs? En welke interventies heeft een interne toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet? In deze whitepaper van B&T lees je de antwoorden op deze en andere vragen.

door Joost Janssen, Nienke Pol, Anouk Hendriks

Toezichthouders in het onderwijs richtten zich tot voor kort vooral op de bedrijfsvoering. Gelukkig is dat aan het veranderen. De raad van toezicht wil tegenwoordig wel degelijk (en soms vooral) toezien op de kernactiviteit van de organisatie: de kwaliteit van het onderwijs. Deze whitepaper geeft antwoord op de vraag hoe de raad dat het beste kan doen en waarmee hij dan rekening dient te houden.

Hybride onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs en digitaal onderwijs zijn actuele onderwerpen. In de whitepaper ‘Digitalisering in het onderwijs’ gaan we in op de rol van bestuurlijke sturing, digitale geletterdheid, digitale didactiek en de organisatie van het primaire proces.

door Pieter Duits, Martine Fuite, Nienke Pol

Kwaliteit van onderwijs staat volop in de belangstelling. Terecht, want scholen zijn enorm belangrijk voor de samenleving. Opvallend is dat schoolbesturen steeds nadrukkelijker worden aangesproken op onderwijskwaliteit. Hoe kunnen zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste invullen?

Schoolbesturen worden steeds nadrukkelijker aangesproken op onderwijskwaliteit. Deze whitepaper gaat in op de vraag hoe zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste kunnen invullen.

door Joost Janssen, Pieter Duits

Onderwijsorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig gaat die ontwikkeling over aanpassing van de (top)structuur. In deze whitepaper maken we duidelijk wat een gedegen analyse van de inrichting, werking en impact van de bestaande structuur vraagt. Ook laten we zien uit welke onderdelen een gericht (her)ontwerp van de toekomstige structuur bestaat.

door Joost Janssen, Giel van der Heijden

De whitepaper Overhead doelgerichter organiseren gaat over het effectief inzetten van overhead ten dienste van het primaire doel van de onderwijsorganisatie. Met behulp van een denkmodel en concrete handvatten laten we zien hoe je dit, in een samenspel tussen lijn- en staforganisatie, kunt realiseren.

Samenwerking blijkt een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen waar het onderwijs voor staat. Of het nu gaat om teruglopende leerlingenaantallen (krimp), de verbetermaatregelen rondom passend onderwijs of de implementatie van doorlopende leerlijnen tussen onderwijssoorten – samenwerking is vaak een deel van de ‘oplossing’.

door Joost Janssen, Pieter Duits

Welke belangrijke stappen zijn gezet in de kwaliteitsontwikkeling van intern toezicht in het funderend onderwijs? Waar lopen intern toezichthouders vooral tegenaan? En welke behoeften ontstaan bij verdere professionalisering van intern toezicht? De antwoorden op deze vragen vind je in deze whitepaper.