Whitepapers

10 van de 12 berichten

Hoe kan een raad van toezicht succesvol toezicht houden op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs? En welke interventies heeft een interne toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet? In deze whitepaper van B&T leest u de antwoorden op deze en andere vragen.

door Joost Janssen, Nienke Pol, Anouk Hendriks

Toezichthouders in het onderwijs richtten zich tot voor kort vooral op de bedrijfsvoering. Gelukkig is dat aan het veranderen. De raad van toezicht wil tegenwoordig wel degelijk (en soms vooral) toezien op de kernactiviteit van de organisatie: de kwaliteit van het onderwijs. Deze whitepaper geeft antwoord op de vraag hoe de raad dat het beste kan doen en waarmee hij dan rekening dient te houden.

Digitalisering is op allerlei terreinen van ons dagelijks leven relevant. Ook in het onderwijs. Hybride onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs en digitaal onderwijs zijn actuele onderwerpen. In de whitepaper ‘Digitalisering in het onderwijs’ gaan we achtereenvolgens in op de rol van bestuurlijke sturing, digitale geletterdheid, digitale didactiek en de organisatie van het primaire proces.

door Pieter Duits, Joost Janssen

Bewust besturen, wat is dat eigenlijk precies? Wat komt er allemaal bij kijken en wat is het doel ervan? Wat is de plek van een besturingsfilosofie in het ‘bewuste besturen’? En: hoe ziet een goede besturingsfilosofie eruit? Deze vragen – en meer – staan centraal in de whitepaper ‘Bewust besturen in het funderend onderwijs’.

door Pieter Duits, Martine Fuite, Nienke Pol

Kwaliteit van onderwijs staat volop in de belangstelling. Terecht, want scholen zijn enorm belangrijk voor de samenleving. Opvallend is dat schoolbesturen steeds nadrukkelijker worden aangesproken op onderwijskwaliteit. Hoe kunnen zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste invullen?

Schoolbesturen worden steeds nadrukkelijker aangesproken op onderwijskwaliteit. Deze whitepaper gaat in op de vraag hoe zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste kunnen invullen.

door Joost Janssen, Pieter Duits, Jos van Elderen

Onderwijsorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig richt die ontwikkeling zich op aanpassing van de (top)structuur. In deze whitepaper maken we inzichtelijk wat een gedegen analyse van de inrichting, werking en impact van de bestaande structuur vraagt. Ook schetsen we een beeld uit welke onderdelen een gericht (her)ontwerp van de toekomstige structuur bestaat. En we doen suggesties hoe dit concreet aan te pakken.

door Joost Janssen, Giel van der Heijden

De B&T-whitepaper ‘Overhead doelgerichter organiseren’ gaat over het effectief inzetten van overhead ten dienste van het primaire doel van de onderwijsorganisatie. Met behulp van een denkmodel en concrete handvatten laten we zien hoe u dit kunt realiseren, in een samenspel tussen lijn- en staforganisatie.

Samenwerking: het is en blijft een actueel thema in het onderwijs. Dat is niet verrassend. Samenwerking blijkt een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Of het nu gaat om teruglopende leerlingenaantallen (krimp), de verbetermaatregelen rondom passend onderwijs, de wens tot vorming van integrale kindvoorzieningen of de implementatie van doorlopende leerlijnen tussen onderwijssoorten – samenwerking is heel vaak een deel van de ‘oplossing’.

door Marieke Reuter

Hoe zorg ik ervoor dat mensen daadwerkelijk de dingen ook gaan doen die we straks samen bepalen?’ Deze vraag speelt in alle lagen van het onderwijs, bij de bestuurder, de rector, de directeur, de teamleider en de intern begeleider. Het is een eerlijke en een ingewikkelde vraag, waar we met zijn allen nog lang niet over uitgeleerd zijn. In deze whitepaper beschrijven B&T-adviseurs Marieke Reuter en Ellen Tomberg hoe gedrag werkt en hoe gedragsverandering tot stand komt.