Whitepapers

8 van de 8 berichten

Analyse en (her)ontwerp topstructuur

Onderwijsorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig richt die ontwikkeling zich op aanpassing van de (top)structuur. In deze whitepaper maken we inzichtelijk wat een gedegen analyse van de inrichting, werking en impact van de bestaande structuur vraagt. Ook schetsen we een beeld uit welke onderdelen een gericht (her)ontwerp van de toekomstige structuur bestaat. En we doen suggesties hoe dit concreet aan te pakken.

Overhead doelgerichter organiseren

De B&T-whitepaper ‘Overhead doelgerichter organiseren’ gaat over het effectief inzetten van overhead ten dienste van het primaire doel van de onderwijsorganisatie. Met behulp van een denkmodel en concrete handvatten laten we zien hoe u dit kunt realiseren, in een samenspel tussen lijn- en staforganisatie.

Vrijblijvend of onverbrekelijk?

Samenwerking: het is en blijft een actueel thema in het onderwijs. Dat is niet verrassend. Samenwerking blijkt een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Of het nu gaat om teruglopende leerlingenaantallen (krimp), de verbetermaatregelen rondom passend onderwijs, de wens tot vorming van integrale kindvoorzieningen of de implementatie van doorlopende leerlijnen tussen onderwijssoorten – samenwerking is heel vaak een deel van de ‘oplossing’.

Het spel van ambitie naar gedrag

 door  Marieke Reuter

Hoe zorg ik ervoor dat mensen daadwerkelijk de dingen ook gaan doen die we straks samen bepalen?’ Deze vraag speelt in alle lagen van het onderwijs, bij de bestuurder, de rector, de directeur, de teamleider en de intern begeleider. Het is een eerlijke en een ingewikkelde vraag, waar we met zijn allen nog lang niet over uitgeleerd zijn. In deze whitepaper beschrijven B&T-adviseurs Marieke Reuter en Ellen Tomberg hoe gedrag werkt en hoe gedragsverandering tot stand komt.

Whitepaper Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs

De vernieuwde B&T-whitepaper ‘Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs’ gaat over de rol van de raad van toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit. Wat is die rol precies? Welke informatie heeft de raad nodig om zijn werk te kunnen doen? En welke interventies kan de raad van toezicht inzetten bij tekortschietende onderwijskwaliteit?

Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs

Hoe kan een raad van toezicht succesvol toezicht houden op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs? En welke interventies heeft een interne toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet? In deze whitepaper van B&T leest u de antwoorden op deze en andere vragen.

Professionalisering van intern toezicht

 door  Joost Janssen, Jos van Elderen, Pieter Duits

Welke belangrijke stappen zijn gezet in de kwaliteitsontwikkeling van intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs? Waar lopen intern toezichthouders vooral tegenaan? En welke behoeften ontstaan bij verdere professionalisering van intern toezicht? De antwoorden op deze vragen vindt u in deze whitepaper van B&T.

Ruimte voor ambitie

 door  Tijmen Bolk

Het tij keert in het onderwijs. De nauwe focus op rendementsdenken vermindert en er komt meer ruimte voor de andere waarden van ons onderwijs. Deze ontwikkeling heeft grote – positieve – implicaties voor kwaliteitsmanagement en noopt ons om vanuit een ander perspectief naar kwaliteit te kijken. Dit whitepaper geeft u een concreter beeld van dit nieuwe perspectief en handvatten om hiermee in uw eigen organisatie aan de slag te gaan.

Actueel

Onze agenda