Wat we doen

Ervaren interim-managers met een passie voor onderwijs

Het is voor onderwijsorganisaties soms ingewikkeld om de juiste koers te bepalen, omdat er in onze samenleving voortdurend discussie is over wat goed onderwijs is. Ook het leraren- en schoolleiderstekort zorgt voor uitdagingen. En dan zijn er nog onverwachte lastige situaties: er valt iemand uit voor wie (even) geen geschikte vervanger is, de kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over of er is een financieel probleem. Soms is een cultuuromslag nodig. Als je in zo’n situatie zit en je komt er op eigen kracht niet uit, kan de inzet van een interim-manager een goede optie zijn.

B&T interim-management is het grootste bureau voor tijdelijke bestuurders, leidinggevenden en stafleden binnen het onderwijs. Op basis van onze uitgebreide praktijkervaring hebben we een eigen aanpak ontwikkeld. Die aanpak bestaat uit zes principes:

1. Een vliegende start

We maken een vliegende start. Eerst zorgen we dat de opdracht helder is. Daar zoeken we vervolgens de juiste interimmer bij. Dan volgen een zorgvuldige introductie binnen de organisatie, een goede analyse en een plan van aanpak. Én draagvlak daarvoor.

2. Ken je eigen bril

Goed kunnen zien wat er speelt en wat mensen drijft: dat is belangrijk voor interim-werk. Onze interimmers zijn zich dan ook bewust van hun eigen ‘bril’ en blinde vlekken.

3. Het huis op orde

In de eerste weken van een nieuwe opdracht komt een interim-manager veel ‘losse eindjes’ tegen. Dat zijn allemaal stukjes van de puzzel die hij of zij gaat leggen. Samen met andere informatie vormen ze een beeld van wat er aan de hand is.

4. Leef het voor

Soms is een cultuurverandering nodig. Vanuit een open houding zoekt de interim-manager met de medewerkers naar een andere manier om met elkaar om te gaan. Daarbij geeft hij of zij zelf steeds het goede voorbeeld.

5. Blijf leren

Elke opdracht vraagt om een eigen aanpak. Een interimmer moet daarom een lerende houding hebben. De interim-managers van B&T leren continu en worden daarbij ook ondersteund door B&T. Ook bij het werken aan hun eigen ontwikkelvraag.

6. Jezelf misbaar maken

De interim-manager weet vanaf het begin dat een opvolger het werk zal overnemen. Het is belangrijk dat het team dit ook beseft. Na een goede overdracht kunnen de opvolger en het team samen de ingezette verbeteringen verder vormgeven.

Wil je meer weten?

In ons boekje Interim-management in het onderwijs. De meerwaarde van een betrokken passant hebben we de zes principes verder uitgewerkt. In dit boekje lees je ook interviews met een aantal van onze interimmers en opdrachtgevers. Vraag een gratis exemplaar aan via dit formulier. Heb je vragen over B&T interim-management of wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Neem dan contact met ons op.

Willy Egberink
senior adviseur en directeur B&T interim-management

Meld je aan voor onze nieuwsbrief