Veranderprocessen

Veranderen in het onderwijs

We besteden in het onderwijs veel aandacht aan wat we met elkaar anders gaan doen: een nieuwe strategische koers voor het bestuur, de ambities in het schoolplan, structuurwijzigingen, nieuwe onderwijsconcepten. Ook verandert er veel zónder dat we dit plannen. Zo kan de samenstelling van een team veranderen, kunnen leerlingpopulaties krimpen of wijzigen, en leidinggevenden komen en vertrekken. Dit soort veranderingen vraagt om aanpassingsvermogen en eist veel van mensen die het onderwijs en de begeleiding vormgeven.

Duurzaam veranderen gaat in essentie over anders doen. En verandering van gedrag laat zich niet volledig plannen. Veranderen met impact gaat stap voor stap, in verbinding met de mensen in de organisatie. Want mensen gaan verschillend met veranderingen om. Dit verschil kan vele gezichten hebben, zoals: enthousiaste initiatieven, gesprekken bij koffieautomaat, maar ook ‘ja zeggen en nee doen’, samenwerking die stokt of een grotere afstand tussen verschillende lagen van de organisatie of binnen teams.

Ambities

Veranderprocessen vragen aandacht voor hoe je met elkaar samenwerkt en betekenis geeft aan de opdracht van het team. Door iedereen te zien als onderdeel van het verandervraagstuk en dit samen te doorgronden, groeit het verandervermogen van een team. Het is belangrijk te onderzoeken wat maakt dat medewerkers de verandering omarmen of juist niet. Zodat interventies in het veranderproces hierop zijn afgestemd. Alleen op deze manier worden ambities zichtbaar in het handelen van mensen in de dagelijkse praktijk.

Onze expertise en begeleiding

De adviseurs van B&T zijn goed op de hoogte van actuele thema’s in de onderwijssector en zeer ervaren in het begeleiden van verandertrajecten in scholen en schoolbesturen. Om onze aanpak goed te laten aansluiten op uw vraag, starten wij met een verkenning van het vraagstuk. We zijn nieuwsgierig, onderzoekend en willen de vraag achter de vraag weten. Met frisse, kundige en nieuwsgierige ogen en oren stellen we de (lastige) vragen die u zelf wellicht niet meer stelt. Samen brengen we verdieping aan. We erkennen de complexiteit en bieden nieuwe perspectieven. Met elkaar kijken we naar het verlangen naar de toekomst en ontwerpen we een eerste stap die aansluit bij uw behoeften en bij de uitgangspositie en context van uw organisatie.

In onze begeleiding zetten we methoden in die hun oorsprong vinden in het systeemdenken, de groepsdynamica, teamcoaching, de interventie- en proceskunde. Daarbij maken we gebruik van modellen, theorieën en werkvormen die verbinding, begrip en energie in het team vergroten. 

Verder lezen

In onze whitepaper Het spel van ambitie naar gedrag staat de vraag centraal: hoe kom je van een wens of noodzaak om te veranderen tot ander gedrag? De auteurs beantwoorden deze vraag aan de hand van de Piramide van strategische ontwikkeling.

In de leiderschapstrajecten die B&T voor schoolleiders ontwikkelt, staat de individuele leervraag van deelnemers, hun handelen én de verbinding met hun omgeving centraal. Adviseurs Nienke Pol en Marieke Reuter leggen in het artikel ‘Development Center: versneller van ontwikkeling‘ uit hoe dergelijke trajecten vorm krijgen. Twee deelnemers aan een dergelijk traject vertellen hoe het werkt in de praktijk.

Het development center is een vernieuwend ontwikkelconcept voor schoolleiders. Lees de ervaringen van twee deelnemers.

Contact

Speelt er in uw organisatie een verandervraagstuk dat gebaat is bij een frisse blik van buiten? Wilt u weten wat B&T voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

Gerelateerd nieuws

Development center: versneller van ontwikkeling

In de leiderschapstrajecten van B&T wordt steeds vaker een Development Center aangeboden. Wat is dat precies en wat is de meerwaarde voor de deelnemers en hun organisatie? ‘Het is een cadeautje, een verrijking voor jezelf.’

09
apr
B&T-traject helpt schoolleiders bij hun professionele ontwikkeling

In de B&T-leiderschapstrajecten voor schoolleiders staat de individuele leervraag van deelnemers, hun handelen én de verbinding met hun omgeving centraal. Daarbij is altijd sprake van maatwerk.

04
mrt
Whitepaper: Het spel van ambitie naar gedrag

Hoe zorg ik ervoor dat mensen de dingen ook gaan doen die we straks samen bepalen?’ Dit is een vraag die we in alle lagen in het onderwijs tegenkomen. In deze whitepaper leest u hoe gedrag werkt en hoe gedragsverandering tot stand komt.

02
sep