Veranderprocessen

Veranderen in het onderwijs

We besteden in het onderwijs veel aandacht aan wat we met elkaar anders gaan doen: een nieuwe strategische koers voor het bestuur, de ambities in het schoolplan, structuurwijzigingen, nieuwe onderwijsconcepten. Maar er verandert ook veel zónder dat we dit plannen. Zo kan de samenstelling van een team veranderen, kunnen leerlingpopulaties krimpen of wijzigen, en leidinggevenden komen en vertrekken. Dit soort veranderingen vragen om aanpassingsvermogen en eisen veel van mensen die het onderwijs en de begeleiding vormgeven.

Duurzaam veranderen gaat in essentie over anders doen. En verandering van gedrag laat zich niet volledig plannen. Veranderen gaat stap voor stap, in verbinding met de mensen in de organisatie. Want mensen gaan verschillend met veranderingen om. Sommigen nemen enthousiast het initiatief, anderen bespreken alles bij de koffieautomaat, maar er zijn ook mensen die ja zeggen en nee doen. Soms stokt de samenwerking of ontstaat er een grotere afstand tussen de verschillende lagen van de organisatie of binnen teams.

Aandacht

Veranderprocessen vragen aandacht voor hoe je met elkaar samenwerkt aan de opdracht van het team. Door iedereen te zien als onderdeel van het verandervraagstuk en dit samen te bespreken groeit het verandervermogen van een team. Het is belangrijk dat je onderzoekt waarom medewerkers de verandering omarmen of juist niet. Zodat interventies in het veranderproces hierop zijn afgestemd. Alleen zo worden ambities zichtbaar in het handelen van mensen in de dagelijkse praktijk.

Onze begeleiding

De adviseurs van B&T zijn goed op de hoogte van actuele thema’s in de onderwijssector en zijn ervaren in het begeleiden van verandertrajecten in scholen en bij schoolbesturen. Om onze aanpak goed te laten aansluiten op jouw vraag starten wij met een verkenning. We zijn nieuwsgierig, onderzoekend en willen de vraag achter de vraag weten. Met frisse, kundige en nieuwsgierige ogen en oren stellen we de (lastige) vragen die je zelf wellicht niet meer stelt. Samen brengen we verdieping aan. We erkennen de complexiteit en bieden nieuwe perspectieven. Met elkaar bedenken we een eerste stap die aansluit bij jouw behoeften en bij de uitgangspositie en context van jouw organisatie.

Bij onze begeleiding gebruiken we perspectieven en werkwijzen uit het systeemdenken, de groepsdynamica, teamcoaching, de interventie- en proceskunde en deep democracy. Daarbij zetten we ook modellen, theorieën en werkvormen in die verbinding, begrip en energie in het team vergroten. Ook kun je bij ons terecht voor een development center, een vernieuwend ontwikkelconcept voor schoolleiders.

Wil je meer weten?

Speelt er in jouw organisatie een verandervraagstuk en kun je wel een frisse blik gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Development center: versneller van ontwikkeling

In de leiderschapstrajecten van B&T wordt steeds vaker een development center aangeboden. Wat is dat precies en wat is de meerwaarde voor de deelnemers en hun organisatie? ‘Het is een cadeautje, een verrijking voor jezelf.’

B&T-traject helpt schoolleiders bij hun professionele ontwikkeling

In de B&T-leiderschapstrajecten voor schoolleiders staat de individuele leervraag van deelnemers, hun handelen én de verbinding met hun omgeving centraal. Daarbij is altijd sprake van maatwerk.