Samenwerkingspartners

BLC Onderwijsadvocaten

B&T werkt sinds 2016 samen met Bas Vorstermans van BLC Onderwijsadvocaten, een kantoor dat volledig gespecialiseerd is in juridische advisering aan onderwijsorganisaties.

Decisio

Decisio is een bureau voor economisch onderzoek en advies, sterk gericht op statistische gegevensverwerking. B&T en Decisio werken met name samen op het terrein van internationaal onderwijs.

Infinite Financieel

Infinite Financieel begeleidt bestuurders, controllers en andere financieel specialisten in het onderwijs bij het op orde brengen en houden van de bedrijfsvoering en het financieel management.

JIJ BENT

JIJ BENT werkt vanuit een interventiekundig, proceskundig of veranderkundig perspectief aan nieuwe oplossingen voor hardnekkige of uitdagende vraagstukken binnen en tussen organisaties. JIJ BENT werd in 2016 opgericht door Suzanne Witteveen en Femke Rood, als onderdeel van B&T organisatieadvies. Sinds januari 2019 staat JIJ BENT op eigen benen.

Kessels & Smit

B&T werkt samen met Kessels & Smit bij de uitvoering van development centers. Een development center is een krachtig instrument dat de persoonlijke groei van de deelnemers én van de betrokkenen uit de organisatie bevordert en tegelijkertijd verandering in een team of organisatie ondersteunt. Kessels & Smit bedacht dit ontwikkelinstrument en past het al jaren toe bij opdrachtgevers in de non-profit- en overheidssector. Hier vind je meer informatie over development centers bij B&T.

LinQue Consult

LinQue Consult daagt klanten uit tot het nemen van stappen op het vlak van leren, onderwijs, organisatie, leiderschap en meer. LinQue Consult is een lerende en opbrengstgerichte organisatie en wil dat ook creëren mét haar klanten.

Martin de Goffau interim-management

Martin de Goffau werkt op interimbasis bij onderwijsinstellingen als specialist op het gebied van de privacywetgeving.

OIG

Onderwijs Innovatie Groep (OIG) helpt klanten succesvol innoveren. De expertise van OIG ligt daar waar mensen, processen en technologie elkaar raken en kunnen versterken. Diepgaande kennis van het onderwijs koppelt OIG aan kennis van technologie. OIG heeft bewezen ervaring hoe je innovatie in het onderwijs operationaliseert. B&T en OIG vullen elkaar goed aan omdat wij beide ruime ervaring hebben met de begeleiding van onderwijsorganisaties.

PentaRho

PentaRho is een landelijk opererend adviesbureau op het gebied van ruimte, huisvesting, organisatieontwikkeling en financiering.

Perspectief op School

Perspectief op School (POS) helpt organisaties in het passend onderwijs met een instrument en begeleiding gericht op cyclisch inzicht in ontwikkeling, zodat een organisatie kan verantwoorden, innoveren en samenwerken. Het online platform is een innovatief instrument dat stuurgegevens verzamelt en visualiseert. De begeleiding en het advies van ervaren adviseurs zijn gericht op de implementatie en ondersteuning van gebruikers, zodat gegevens optimaal worden ingezet. B&T en POS vullen elkaar goed aan omdat beide organisaties ruime ervaring hebben met de ondersteuning van onderwijsorganisaties.