Privacyverklaring

B&T hecht er veel waarde aan om zorgvuldig om te gaan met jouw privacygevoelige gegevens. De wetgever heeft dit bekrachtigd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht werd.

Werkwijze

Om het onze relaties in het onderwijs zo gemakkelijk mogelijk te maken, conformeren wij ons aan het landelijke model Verwerkersovereenkomst, inclusief de Privacybijsluiter en de Beveiligingsbijlage zoals deze is opgesteld door (onder andere) de VDOD en de sectorraden. Hiermee voorkomen we dat onderwijsorganisaties per leverancier van diensten en ICT te maken krijgen met verschillende overeenkomsten. Alle relaties waar we opdrachten voor uitvoeren of die gebruik maken van onze instrumenten Qschool of Q360 krijgen deze overeenkomst ter ondertekening toegezonden. Eventueel kun je de actuele versie bij ons opvragen.

Registratie van gegevens

Bij aanmelding voor activiteiten van B&T (leergangen, workshops et cetera) en het opvragen van informatie en/of (gratis) publicaties wordt een aantal gegevens van jou geregistreerd. Dit gaat om (niet limitatief):

  • Persoonlijke gegevens: geslacht, titel, voornaam, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Gegevens organisatie: organisatienaam, postadres, postcode, plaats.

Gebruik van gegevens

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren en beheren van de inschrijving;
  • het controleren van deze gegevens op volledigheid en juistheid;
  • het informeren over producten en diensten van B&T;
  • het informeren over zaken die naar het oordeel van B&T van belang zijn;
  • het periodiek digitaal toesturen van mailings en nieuwsbrieven.

De hierboven genoemde verwerkingen kunnen op elk gewenst moment worden beëindigd door een e-mail te sturen naar contact@vbent.org. B&T verstrekt geen van deze gegevens aan derden.

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diana Goedschalk.

Deze informatie is bijgewerkt op 11 januari 2023.