Publicaties

10 van de 30 berichten

Bewust besturen in het funderend onderwijs

 door  Pieter Duits, Joost Janssen

Bewust besturen, wat is dat eigenlijk precies? Wat komt er allemaal bij kijken en wat is het doel ervan? Wat is de plek van een besturingsfilosofie in het ‘bewuste besturen’? En: hoe ziet een goede besturingsfilosofie eruit? Deze vragen – en meer – staan centraal in de whitepaper ‘Bewust besturen in het funderend onderwijs’.

Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs

 door  Pieter Duits, Martine Fuite, Nienke Pol

Kwaliteit van onderwijs staat volop in de belangstelling. Terecht, want scholen zijn enorm belangrijk voor de samenleving. Opvallend is dat schoolbesturen steeds nadrukkelijker worden aangesproken op onderwijskwaliteit. Hoe kunnen zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste invullen?

Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het primair onderwijs

Schoolbesturen worden steeds nadrukkelijker aangesproken op onderwijskwaliteit. Deze whitepaper gaat in op de vraag hoe zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste kunnen invullen.

Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs

Hoe kan een raad van toezicht succesvol toezicht houden op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs? En welke interventies heeft een interne toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet? In deze whitepaper van B&T leest u de antwoorden op deze en andere vragen.

Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs

 door  Joost Janssen, Nienke Pol, Anouk Hendriks

Toezichthouders in het onderwijs richtten zich tot voor kort vooral op de bedrijfsvoering. Gelukkig is dat aan het veranderen. De raad van toezicht wil tegenwoordig wel degelijk (en soms vooral) toezien op de kernactiviteit van de organisatie: de kwaliteit van het onderwijs. Deze whitepaper geeft antwoord op de vraag hoe de raad dat het beste kan doen en waarmee hij dan rekening dient te houden.

Explainer nieuw bekostigingsmodel funderend onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs krijgen te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Deze richt zich op de lumpsumbekostiging: de bekostiging per leerling en per school. In deze explainer zetten we op een rij wat de belangrijkste principes, effecten en de daaruit volgende opgaven zijn.

Analyse en (her)ontwerp topstructuur

 door  Joost Janssen, Pieter Duits, Jos van Elderen

Onderwijsorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig richt die ontwikkeling zich op aanpassing van de (top)structuur. In deze whitepaper maken we inzichtelijk wat een gedegen analyse van de inrichting, werking en impact van de bestaande structuur vraagt. Ook schetsen we een beeld uit welke onderdelen een gericht (her)ontwerp van de toekomstige structuur bestaat. En we doen suggesties hoe dit concreet aan te pakken.

Overhead doelgerichter organiseren

 door  Joost Janssen, Giel van der Heijden

De B&T-whitepaper ‘Overhead doelgerichter organiseren’ gaat over het effectief inzetten van overhead ten dienste van het primaire doel van de onderwijsorganisatie. Met behulp van een denkmodel en concrete handvatten laten we zien hoe u dit kunt realiseren, in een samenspel tussen lijn- en staforganisatie.

Publicatie Regie op onderwijskwaliteit

 door  Joost Janssen, Loes Peterse, Nienke Pol

In opdracht van de PO-Raad heeft de B&T academie de leergang ‘Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders’ verzorgd. De opbrengsten van deze leergang zijn gebundeld in een digitale publicatie.

De zachte kant van governance (herziene druk)

 door  Jos van Elderen, Joost Janssen

Hoe de wettelijk vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch goed vorm kan krijgen, weten we wel. Dat is bij de meeste onderwijsaanbieders nu ook goed geregeld. Maar passend gedrag vertonen blijkt een stuk ingewikkelder. Veel bestuurders en raden van toezicht zijn nog zoekende. De toenemende politieke druk maakt het voor hen niet eenvoudiger.

Actueel

Onze agenda

Aanmelden voor onze nieuwsbrief