Publicaties

10 van de 28 berichten

B&T begeleidt veel scholen bij het ontwikkelen van hun nieuwe schoolplan. Wij vinden dat het echte werk pas begint als het schoolplan er eenmaal ligt. Want hoe zorg je ervoor dat jullie schoolplan niet in een la verdwijnt, maar daadwerkelijk leidt tot ontwikkeling? Lees onze handreiking voor inspiratie.

door Esther Uitman

B&T werkt bij strategisch HRM-vraagstukken met het veelgebruikte AMOR-model. Op onze praatplaat Strategisch HRM hebben we dit model vertaald in een waterkringloop, waarmee we laten zien wat er gebeurt als je je HRM-beleid al dan niet op orde hebt.

Tevredenheidsonderzoek is een belangrijk middel voor besturen en scholen om zicht te krijgen op hun kwaliteitsbeleving. B&T heeft een praatplaat gemaakt over de dynamiek van tevredenheidsonderzoeken. Deze helpt je om vooraf de juiste inrichtingsvragen te stellen, zodat het onderzoek daadwerkelijk een goede bijdrage kan leveren aan de kwaliteitscultuur binnen jouw organisatie.

door Caroline Erkens, Lotte Rakers

Wat is nu eigenlijk goed burgerschapsonderwijs voor júllie leerlingen? Aan de hand van onze praatplaat onderzoeken we graag samen met jou welke stappen nodig zijn om doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs te realiseren.

Onze dienstverlening op het gebied van interim-management is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In deze compacte publicatie vertellen we over onze aanpak. Dat illustreren we aan de hand van interviews met interim-managers en opdrachtgevers.

door Pieter Duits, Joost Janssen

Bewust besturen, wat is dat eigenlijk precies? Wat komt er allemaal bij kijken en wat is het doel ervan? Wat is de plek van een besturingsfilosofie in het ‘bewuste besturen’? En: hoe ziet een goede besturingsfilosofie eruit? Deze vragen – en meer – staan centraal in de whitepaper ‘Bewust besturen in het funderend onderwijs’.

Hoe kan een raad van toezicht succesvol toezicht houden op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs? En welke interventies heeft een interne toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet? In deze whitepaper van B&T lees je de antwoorden op deze en andere vragen.

door Joost Janssen, Nienke Pol, Anouk Hendriks

Toezichthouders in het onderwijs richtten zich tot voor kort vooral op de bedrijfsvoering. Gelukkig is dat aan het veranderen. De raad van toezicht wil tegenwoordig wel degelijk (en soms vooral) toezien op de kernactiviteit van de organisatie: de kwaliteit van het onderwijs. Deze whitepaper geeft antwoord op de vraag hoe de raad dat het beste kan doen en waarmee hij dan rekening dient te houden.

Hybride onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs en digitaal onderwijs zijn actuele onderwerpen. In de whitepaper ‘Digitalisering in het onderwijs’ gaan we in op de rol van bestuurlijke sturing, digitale geletterdheid, digitale didactiek en de organisatie van het primaire proces.

door Pieter Duits, Martine Fuite, Nienke Pol

Kwaliteit van onderwijs staat volop in de belangstelling. Terecht, want scholen zijn enorm belangrijk voor de samenleving. Opvallend is dat schoolbesturen steeds nadrukkelijker worden aangesproken op onderwijskwaliteit. Hoe kunnen zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste invullen?