Tevredenheidsonderzoek

Feedback op onderwijskwaliteit verzamelen

Reflecteren op onderwijskwaliteit doe je het best vanuit een goed fundament. Met feedback van relevante mensen op relevante thema’s. Daarvoor heeft B&T eigen instrumenten ontwikkeld, die in staat stellen om beter te reflecteren.

Bij het verzamelen van feedback op onderwijskwaliteit hanteren wij de volgende kwaliteitsuitgangspunten:

Gezamenlijk ontwerp en reflectie
Een tevredenheidsonderzoek is nooit standaard. We brengen immers de tevredenheid van anderen over uw organisatie in beeld. We stellen samen het proces en de inhoud vast. Uiteraard brengen wij daarbij onze ruime ervaring in. In de voorbereidingen denken we mee over de opzet en inhoud van het onderzoek en achteraf helpen we bij het analyseren van de uitkomsten. Niet zozeer de (cijfermatige) uitkomsten, maar juist de reflectie daarop maken een tevredenheidsonderzoek betekenisvol. Wij besteden dan ook altijd aandacht aan hoe de resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt.

Meerwaarde in alle stappen
Van voorbereiding tot afname tot reflectie op de uitkomsten – wij bieden bij alle stappen meerwaarde in het onderzoek. Omdat B&T ook organisatieadvies geeft, zijn we goed in staat om abstracte onderzoeksuitkomsten praktische betekenis te geven en te koppelen aan advies.

Goede vragen voor alle doelgroepen
Wij hebben goede, relevante vragen ontwikkeld voor een groot aantal thema’s die zich lenen om via een tevredenheidsonderzoek te worden onderzocht. Door hieruit te putten kunnen we altijd een vliegende start maken.

Maatwerk
Zowel procesmatig als inhoudelijk brengen we de nodige ervaring mee. Deze ervaringen gebruiken we om een passend traject te ontwerpen, met de inzet van goede instrumenten. We hebben geen one size fits all-aanpak, maar sluiten aan bij de wensen van uw organisatie.

Ondersteunend
Ons onderzoeksinstrument maakt het mogelijk dat we op deze manier kunnen werken. Met feedback op onderwijskwaliteit vanuit verschillende doelgroepen. Maar het instrument zelf zal nooit de hoofdrol spelen en ondersteunend zijn.

Qschool

Qschool is B&T’s eigen instrument voor strategisch kwaliteitsonderzoek in het onderwijs. Honderden scholen in alle sectoren van het funderend onderwijs maken hiervan gebruik. Met Qschool doet u onbeperkt tevredenheidssonderzoek met behulp van (bewerkbare) standaarden voor management, medewerkers, ouders, leerlingen en andere doelgroepen. Deze standaarden maken we graag met u op maat, zodat feedback wordt vergaard op precies de ontwikkeling die ú wenst.

Qschool is niet alleen geschikt voor tevredenheidsonderzoeken. U kunt het ook gebruiken om eigen onderzoeken te ontwikkelen en uit te voeren. Bijvoorbeeld naar een bepaald thema (veiligheid, gezondheid, etc.), voor exitonderzoeken bij schoolverlaters, of behoeftepeilingen.

Dashboard Qschool

Om besturen te ondersteunen bij de analyse van de resultaten, heeft B&T samen met Onderwijs Innovatie Groep (OIG) het dashboard Qschool ontwikkeld. Bestuurders, (bovenschoolse) kwaliteitszorgmedewerkers en stafmedewerkers krijgen hiermee de mogelijkheid om dynamisch de uitkomsten van het onderzoek de bekijken en te analyseren. Zij kunnen heel eenvoudig selecties van scholen maken en daarop inzoomen. Ook is het mogelijk om te focussen op specifieke thema’s en op die thema’s scholen met elkaar te vergelijken. Met het dashboard is de ontwikkeling van de tevredenheid in één oogopslag zichtbaar.

In 1 dag

Met ons innovatieve traject Tevredenheidsonderzoek in 1 dag kunnen scholen in het primair onderwijs in beperkte tijd een kwantitatief en kwalitatief tevredenheidsonderzoek doen onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. Voor (kortcyclische) evaluatie van de kwaliteit van onderwijsbegeleiding ontwikkelde B&T het instrument AB Passend Onderwijs. Meer informatie over beide diensten vindt u via de buttons hieronder.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten wat B&T voor u kan betekenen op het terrein van tevredenheidsonderzoek? Neem dan gerust contact met ons.

Gerelateerd nieuws

Tevredenheidsonderzoek op maat voor Stichting Voila

Stichting Voila wilde het tevredenheidsonderzoek op haar 11 scholen op een innovatieve manier vormgeven. Met veel aandacht voor de ontwikkeling van de scholen en de realisatie van het strategisch beleid. Ook wilde Voila met het onderzoek een dialoog stimuleren over de kwaliteit van het onderwijs. Alle reden om samen met B&T een maatwerktraject te ontwikkelen.

31
mrt
LAKS-monitor via Qschool nu jaarlijks

De LAKS-monitor, het tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, kan vanaf dit schooljaar jaarlijks worden ingezet. De monitor is sinds vorig schooljaar ook af te nemen via Qschool, B&T’s instrument voor kwaliteitsonderzoek in het onderwijs.

30
nov
Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheidsonderzoek

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

27
okt