Tevredenheidsonderzoek

Feedback op onderwijskwaliteit

Reflecteren op onderwijskwaliteit doe je het best vanuit een goed fundament. Met feedback van relevante mensen op relevante thema’s. B&T heeft eigen instrumenten ontwikkeld waarmee je goed kunt reflecteren.

Voor het verzamelen van feedback op onderwijskwaliteit hebben wij de volgende uitgangspunten:

Gezamenlijk ontwerp en reflectie

Een tevredenheidsonderzoek is nooit standaard. We brengen immers de tevredenheid van anderen over jouw organisatie in beeld. We stellen samen het proces en de inhoud vast. Bij de voorbereidingen denken we mee over de opzet en inhoud van het onderzoek. Achteraf begeleiden we je bij het analyseren van de uitkomsten. Niet zozeer de cijfermatige uitkomsten, maar juist de reflectie daarop maken een tevredenheidsonderzoek nuttig. Wij besteden dan ook altijd aandacht aan hoe je de resultaten van het onderzoek kunt gebruiken.

Meerwaarde in alle stappen

Van de voorbereiding tot afname en reflectie op de uitkomsten bieden we meerwaarde. Omdat B&T ook organisatieadvies geeft, kunnen we abstracte onderzoeksuitkomsten praktische betekenis geven en koppelen aan advies.

Goede vragen voor alle doelgroepen

Wij hebben goede en relevante vragen ontwikkeld voor een groot aantal thema’s die je met een tevredenheidsonderzoek kunt onderzoeken. Daardoor kunnen we altijd een vliegende start maken.

Maatwerk

Onze ervaring met zowel inhoud als proces gebruiken we om een passend traject te ontwerpen, met de inzet van de goede instrumenten. We hebben geen one size fits all-aanpak, maar sluiten aan bij de wensen van jouw organisatie.

Ondersteunend

Met ons onderzoeksinstrument verzamelen we feedback op onderwijskwaliteit vanuit verschillende doelgroepen. Het instrument ondersteunt, maar speelt nooit de hoofdrol.

Qschool

Qschool is B&T’s eigen instrument voor strategisch kwaliteitsonderzoek in het onderwijs. Honderden scholen maken hiervan gebruik. Met Qschool doe je onbeperkt tevredenheidsonderzoek met (bewerkbare) standaarden voor management, medewerkers, ouders, leerlingen en andere doelgroepen. Deze standaarden maken we op maat, zodat je feedback kunt verzamelen op de ontwikkeling die jij wilt.

Dashboard Qschool

Het dashboard Qschool, dat B&T heeft ontwikkeld samen met Onderwijs Innovatie Groep (OIG), helpt besturen bij de analyse van de resultaten. Het dashboard geeft bestuurders, (bovenschoolse) kwaliteitszorgmedewerkers en stafmedewerkers de mogelijkheid dynamisch de uitkomsten van het onderzoek de bekijken en te analyseren. Je kunt eenvoudig selecties van scholen maken en daarop inzoomen. Ook kun je focussen op specifieke thema’s en op die thema’s scholen met elkaar vergelijken. Het dashboard maakt de ontwikkeling van de tevredenheid in één oogopslag zichtbaar.

Tevredenheidsonderzoek in 1 dag

Met ons traject Tevredenheidsonderzoek in 1 dag kunnen scholen in het primair onderwijs in beperkte tijd een kwantitatief en kwalitatief tevredenheidsonderzoek doen onder ouders, leerlingen, medewerkers en management.

Handig hulpmiddel

B&T heeft een zogenoemde ‘praatplaat’ gemaakt over de dynamiek van tevredenheidsonderzoeken. Deze helpt je om vooraf de juiste inrichtingsvragen te stellen, zodat het onderzoek daadwerkelijk een goede bijdrage kan leveren aan de kwaliteitscultuur binnen jouw organisatie. Je kunt een gratis exemplaar van de praatplaat aanvragen via onderstaande button.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het afnemen van een tevredenheidsonderzoek? Neem dan contact met ons.

Gerelateerd nieuws

Tevredenheidsonderzoek op maat voor Stichting Voila

Stichting Voila wilde het tevredenheidsonderzoek op haar 11 scholen op een innovatieve manier vormgeven. Met veel aandacht voor de ontwikkeling van de scholen en de realisatie van het strategisch beleid. Ook wilde Voila met het onderzoek een dialoog stimuleren over de kwaliteit van het onderwijs. Alle reden om samen met B&T een maatwerktraject te ontwikkelen.

Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheidsonderzoek

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

De essentie van tevredenheids­onderzoek in het onderwijs

Tevredenheidsonderzoek biedt onderwijsbesturen zicht op de (ontwikkeling van) scholen en belangrijke sturingsinformatie over de realisatie van het strategisch beleid. Daarnaast kan het een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteitscultuur binnen uw organisatie.