Tevredenheidsonderzoek

Feedback op onderwijskwaliteit verzamelen

Reflecteren op onderwijskwaliteit doe je het best vanuit een goed fundament. Met feedback van relevante mensen op relevante thema’s. Daarvoor heeft B&T eigen instrumenten ontwikkeld, die u in staat stellen om beter te reflecteren.

Bij het verzamelen van feedback op onderwijskwaliteit hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Gezamenlijk ontwerp
Een tevredenheidsonderzoek is nooit standaard. We brengen immers de tevredenheid van anderen over uw organisatie in beeld. We stellen samen het proces en de inhoud vast. Uiteraard brengen wij daarbij onze ruime ervaring in.

Verhogen kwaliteit van reflectie
Niet zozeer de (cijfermatige) uitkomsten an sich maar wel de reflectie daarop maken een tevredenheidsonderzoek betekenisvol. Wij besteden dan ook altijd aandacht aan hoe de resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt.

Instrumentarium is dienend
Ons instrumentarium maakt het mogelijk dat we op deze manier kunnen werken. Maar zelf zal het nooit de hoofdrol spelen.

Maatwerk is standaard
Zowel qua proces als qua inhoud brengen we de nodige ervaring mee. Deze ervaringen gebruiken we om een passend traject te ontwerpen, met de inzet van goede instrumenten. We hebben geen one size fits all-aanpak, maar sluiten aan bij de wensen van uw organisatie.

Meerwaarde in alle stappen
Van voorbereiding tot afname tot betekenisverlening – wij bieden bij alle stappen meerwaarde in het onderzoek. Omdat we een organisatieadviesbureau zijn, zijn we goed in staat om abstracte onderzoeksuitkomsten praktische betekenis te geven.

Standaarden voor alle doelgroepen
Wij hebben goede vragen ontwikkeld voor een groot aantal thema’s die zich lenen om via een tevredenheidsonderzoek te worden onderzocht. Door hieruit te putten kunnen we altijd een vliegende start maken.

Qschool

Qschool is B&T’s eigen instrument voor strategisch kwaliteitsonderzoek in het onderwijs. Honderden scholen in alle sectoren van het funderend onderwijs maken hiervan gebruik. Met Qschool doet u onbeperkt kwaliteitsonderzoek met behulp van (bewerkbare) standaarden voor management, ouders, leerlingen en andere doelgroepen. Deze standaarden maken we graag met u op maat, zodat feedback wordt vergaard op precies die ontwikkeling die ú wenst.

Qschool is niet alleen geschikt voor tevredenheidsonderzoeken. U kunt het ook gebruiken om eigen onderzoeken te ontwikkelen en uit te voeren. Bijvoorbeeld naar een bepaald thema (veiligheid, gezondheid, etc.), voor exitonderzoeken bij schoolverlaters, of behoeftepeilingen. Meer informatie over Qschool vindt u hier.

Dashboard Qschool

Om besturen te ondersteunen bij de analyse van de resultaten, heeft B&T samen met OIG het dashboard Qschool ontwikkeld. Bestuurders, (bovenschoolse) kwaliteitszorgmedewerkers en stafmedewerkers krijgen hiermee de mogelijkheid om dynamisch de uitkomsten van het onderzoek de bekijken en te analyseren. Zij kunnen heel eenvoudig selecties van scholen maken en daarop inzoomen. Ook is het mogelijk om te focussen op specifieke thema’s en op die thema’s scholen met elkaar te vergelijken. Met het dashboard is de ontwikkeling van de tevredenheid in één oogopslag zichtbaar.

Meer weten?

Met ons innovatieve traject Tevredenheidsonderzoek in 1 dag kunnen scholen in het primair onderwijs in beperkte tijd een kwantitatief en kwalitatief tevredenheidsonderzoek doen onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. Voor (kortcyclische) evaluatie van de kwaliteit van onderwijsbegeleiding ontwikkelde B&T het instrument AB Passend Onderwijs. Meer informatie over beide diensten vindt u via de buttons hieronder.

Heeft u vragen of wilt u weten wat B&T voor u kan betekenen op het terrein van tevredenheidsonderzoek? Neem dan gerust contact met ons.

Gerelateerd nieuws

LAKS-monitor via Qschool

B&T is een samenwerking aangegaan met het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Vanaf dit schooljaar is de LAKS-monitor ook af te nemen via Qschool, B&T’s instrument voor kwaliteitsonderzoek in het onderwijs. De LAKS-monitor bestaat uit de vragen van Vensters, waarin ook de monitor sociale veiligheid is opgenomen.

14
sep
INNOVO meet tevredenheid samen met B&T

Bestuurder Nicole van Wolven en bestuursadviseur Leon Camp van schoolbestuur INNOVO vertellen over het tevredenheidsonderzoek dat ze al vier jaar hebben afgenomen via B&T. ‘Het geeft een mooi beeld over de volle breedte van onze scholen.’

28
okt
Kwaliteitszorg kan ook anders

Bent u de klassieke aanpak van het tevredenheidsonderzoek beu? Drie alternatieven die écht bijdragen aan de ontwikkeling van de school.

15
jan