Diensten & thema’s

Werkwijze

We zijn altijd op zoek naar de perfecte professionele match. Daar draait het om in de werving- en selectieprocedures die wij begeleiden. Uw vraag is ons vertrekpunt. U kunt rekenen op een volledig op uw organisatie toegesneden procedure. Zorgvuldigheid is ons credo. Zowel richting opdrachtgevers als richting kandidaten.

Executive search

Soms is het gewenst om een wervingsprocedure discreet uit te voeren, omdat de naam van de onderwijsorganisatie nog niet bekend gemaakt mag worden. In dat geval kunnen wij executive search voor u uitvoeren, waarbij wij vertrouwelijk kandidaten benaderen en pas op een later moment de details van de opdrachtgever bekendmaken.

Recruitment

Recruiter Alice Fischer ondersteunt de werving- en selectieadviseurs in hun zoektocht naar geschikte kandidaten. Zij onderhoudt dagelijks contact met mensen die zich oriënteren op een andere functie. Alice is ook verantwoordelijk voor (proactieve) search van kandidaten via onze eigen database, LinkedIn en andere sociale media. Hierdoor bereiken we ook mensen die niet actief zoeken naar een andere functie.

Interim-oplossing

Om de periode te overbruggen totdat een vacature is ingevuld en/of de nieuwe medewerker goed is ingewerkt, kunt u overwegen een interim-manager in te zetten. In onze pool van ervaren interim-professionals zijn alle disciplines vertegenwoordigd. Van bestuurders tot rectoren en directeuren, van opleidingsmanagers tot teamleiders en staffunctionarissen gespecialiseerd in control, hrm, kwaliteit en AVG. Ze zijn inzetbaar in de hele onderwijssector en voor uiteenlopende opdrachten.

HRM

Onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leraren, ondersteunend personeel, management en bestuur geven elke dag het beste van henzelf om goed onderwijs voor leerlingen te verzorgen. Onderwijsorganisaties zijn het meest succesvol als ze gelukkige medewerkers hebben die, allemaal met hun eigen talenten, kennis en expertise, vól gaan voor de doelstellingen van de school en het bestuur. Strategisch HRM gaat uit van HRM als belangrijkste middel van een bestuurder of schoolleider om de strategische ambities te realiseren.

Arbeidsmarktcommunicatie

Nederland kampt met een krappe arbeidsmarkt, zeker binnen de onderwijssector. Het vergt een inventieve aanpak om toch de juiste kandidaten te vinden, te interesseren en te overtuigen. Hoe beter u weet waar u als organisatie voor staat, hoe beter kandidaten weten of ze bij u willen solliciteren. Wij helpen u zich te profileren als aantrekkelijk werkgever.

Top- en organisatiestructuur

Onderwijsorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig richt die ontwikkeling zich op aanpassing van de (top)structuur.  Maar hoe pak je dat aan? Wat is er nodig om de inrichting, werking en impact van de bestaande structuur goed tegen het licht te houden? B&T heeft veel ervaring op dit terrein.