Diensten & thema’s

Arbeidsmarktcommunicatie

Nederland kampt met een krappe arbeidsmarkt, zeker binnen de onderwijssector. Het vergt een inventieve aanpak om toch de juiste kandidaten te vinden, te interesseren en te overtuigen. Hoe beter u weet waar u als organisatie voor staat, hoe beter kandidaten weten of ze bij u willen solliciteren. Wij helpen u zich te profileren als aantrekkelijk werkgever.

Merk en identiteit

Voor onderwijsorganisaties wordt het steeds belangrijker om helder te hebben wat hen uniek maakt. Immers: het aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid. Net zoals de instroom van nieuwe leerlingen of studenten. Wij kunnen u helpen de aantrekkingskracht van uw organisatie te vergroten.

Werving leerlingen en studenten

Het is vandaag de dag niet meer zo dat leerlingen/studenten (en hun ouders) hun keuze voor een school alleen laten bepalen door aspecten als dichtbij of de keuze van vrienden. Om ervoor te zorgen dat u de doelgroep aantrekt die aansluit bij het profiel van uw onderwijsorganisatie, is het belangrijk dat zij weet waar u voor staat. Wij ondersteunen u door in kaart te brengen wat de unieke identiteit is van uw school.

Interne communicatie

Wellicht bekruipt u zo nu en dan het gevoel ‘wij moeten ons als onderwijsorganisatie regelmatig aanpassen aan de eisen van de huidige tijd, alleen hoe krijg ik mijn medewerkers hierin mee?’ De rol van een goede interne communicatiestrategie is essentieel om veranderingen tot een succes te maken. Wij kunnen u begeleiden bij het ontwikkelen en uitrollen van een effectieve aanpak van uw interne communicatie.

Crisiscommunicatie

Een crisissituatie kan zich op elk moment voordoen. Denk aan een brand, een conflict met een leerling of een negatief bericht in de pers. U zult altijd willen voorkomen dat dergelijke situaties reputatieschade opleveren. Wij kunnen u daarbij helpen. Zowel in preventieve zin als in het geval de crisis zich al aandient.

Tijdelijke ondersteuning

Soms heeft een onderwijsorganisatie behoefte aan extra versterking van haar eigen communicatiecapaciteit. Bijvoorbeeld omdat er een omvangrijk project van start gaat. Wat de reden ook is, wij kunnen u tijdelijk ondersteunen met ons veelzijdige team van ervaren interim-communicatieprofessionals.