2FN – Toekomst van het netwerk

Tweefasen-netwerk

Toekomst van het netwerk

In november 2022 hebben we per e-mail een vragenlijst gestuurd over de toekomst van het netwerk. Vijf leden hebben daarop gereageerd. Hieronder een overzicht van de vragen en een samenvatting van de reacties.

1. Wat is voor jouw school de meerwaarde van het 2F-netwerk?
Antwoorden varieerden van geen tot beperkte meerwaarde, tot good practices en informatie van andere scholen horen en ideeën delen.

2. Wat zie je als essentiële bijdrage van jouw school aan het 2F-netwerk?
In verschillende bewoordingen werd hier genoemd het helpen van andere scholen vanuit de eigen ervaringen. Niet alle respondenten hebben deze ervaring al, gezien de opstartfase waarin de school zich bevindt. 

3. Waarmee moeten we als 2F-netwerk a) doorgaan b) stoppen c) beginnen?
In de antwoorden kwam naar voren dat we als netwerk moeten doorgaan met scholen hun verhaal te laten vertellen. Ook de jaarlijkse netwerkbijeenkomst is nuttig. We kunnen stoppen met te schoolspecifieke of te vakgerichte verhalen tijdens de netwerkbijeenkomst. En juist beginnen met ruimte voor docenten om van elkaar te leren.

4. B&T beraadt zich op haar toekomstige bijdrage aan het 2F-netwerk (als coördinator). Wat vind je daarvan? Wat zou stoppen als coördinator betekenen voor het 2F-netwerk?
De respondenten geven aan dat het belangrijk is om een aanjager te hebben, anders is het risico groot dat het netwerk uit elkaar valt. Er is geen eenduidig beeld of B&T de coördinerende rol zou moeten blijven oppakken of dat het anders zou kunnen. Het faciliteren van een bijeenkomst lijkt wel van belang om het op de agenda te houden.

Conclusie

Uit de reacties maken we op dat de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst en het faciliteren van een moment daarvoor waardevol is. Het voorstel om docenten meer ruimte te bieden is mooi, maar helaas zijn de pogingen om dit op te starten herhaaldelijk stilgevallen, omdat op concrete voorstellen hierover (vrijwel) geen reactie komt van de netwerkscholen. Het zou mooi zijn als de scholen die dit voorstellen het zelf gaan oppakken.

Over de rol van B&T als coördinator van het 2F-netwerk gaan we de komende tijd verder in gesprek. Ook willen we onderzoeken op welke wijze dit ‘anders zou kunnen’, waardoor het eigenaarschap dichter bij de deelnemende netwerkscholen komt te liggen.