2FN – Verslag Netwerkbijeenkomst 2022-2023

Tweefasen-netwerk

Verslag Netwerkbijeenkomst

Op 3 oktober jl. vond de Tweefasen-netwerkbijeenkomst van het schooljaar 2022-2023 plaats. De bijeenkomst stond in het teken van: 

  • (Hernieuwd) kennismaken: leden van de verschillende scholen weten elkaar te vinden als ze vragen hebben.
  • Uitwisselen: enkele scholen presenteren (de inrichting van) hun leerroute, geven informatie en stellen vragen.
  • Verdieping: deelnemers verrijken hun perspectief en informatie over afstemming van leerdoelen en -lijnen van de zaakvakken.

We waren te gast op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. Veronique van Paridon en Peter van Rossum vertelden hoe hun school Tweefasen-vwo vormgeeft en hoe ze omgaan met kansen voor leerlingen. 

In een korte kennismakingsronde gingen deelnemers in twee- of drietallen met elkaar in gesprek. Centrale vragen: op welke manier draagt de Tweefasen-leerroute op jouw school bij aan kansengelijkheid? En: wat hoop je te halen en brengen in deze bijeenkomst? In de plenaire terugkoppeling kwam het voorstel om liever over ‘de passende weg’ of ‘doorstromen’ te spreken (de meest passende route voor iedere leerling) in plaats van ‘afstromen’ en ‘opstromen’ (verticaal denken). Ook werd het woord ‘kansenrijkheid’ geopperd. 

Bas van Houte van Scholengroep Penta locatie Scala Rietvelden gaf een presentatie over de weg naar de Tweefasen-leerroute mavo/havo, waarin belastbaarheid van de leerlingen een belangrijk aandachtspunt is. 

Vervolgens deelden Anita Piest en Bram Reinders van het Greijdanus Meppel en Ramon Steuns en Kim Kompier van het Vellesan College IJmuiden hun ervaringen in de aanloop- en startfase van Tweefasen-vwo.

Johan van Driel en Frederik Oorschot van SLO gaven een presentatie over doorlopende leerlijnen in de Tweefasen-leerroutes, met focus op de gamma-/zaakvakken. Johan gaf concrete handvatten om aan de slag te gaan met taalvaardigheid. Frederik wilde graag wat meer zicht krijgen op de programma’s die de scholen gebruiken en vroeg om PTA’s te mailen, zodat hij er een analyse van kan maken. 

Onder het genot van een afsluitende borrel was er genoeg stof om na te praten. Alle presentaties die gegeven zijn, staan in de gedeelde Teams-map.