2FN – Wat speelt er in het veld?

Tweefasen-netwerk

Wat speelt er in het veld?

We willen graag een aantal ontwikkelingen in het veld met jullie delen. Zoals de vernieuwing van de kerndoelen en examenprogramma’s. Ook willen we jullie graag wijzen op een subsidie voor het volgen van een tweede lerarenopleiding. En op een katern van de VO-academie over verandervermogen.

Vernieuwing kerndoelen en examenprogramma’s

De landelijk vastgelegde kerndoelen en examenprogramma’s zijn niet meer actueel. De huidige kerndoelen zijn vastgesteld in 2006 en bij de examenprogramma’s variëren ze per vakgebied. Om leerlingen goed te blijven voorbereiden op hun vervolgopleidingen en toekomst, moeten deze worden geactualiseerd. In opdracht van het ministerie van OCW houdt SLO zich bezig met deze opdracht.

Kerndoelen worden vastgesteld voor het primair onderwijs op het niveau van eind groep 8 en voor het voortgezet onderwijs op het niveau van einde onderbouw VO.

Leerdoelen zijn in de bovenbouw vastgelegd in examenprogramma’s per vak, per schoolsoort en leerweg. In het examenprogramma is ook vastgelegd welke eindtermen deel uitmaken van het centraal examen of van het schoolexamen.

Voor Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, de natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer zijn vakvernieuwingscommissies gevormd die aan de slag gaan met de actualisatie van de examenprogramma’s. Deze commissies bestaan uit docenten (vmbo, havo en vwo), vakexperts (verbonden aan hogescholen en universiteiten) en curriculumexperts van SLO, onder leiding van een procesregisseur. De ontwikkelingen voor deze vakken zijn te volgen via onderstaande websites (maatschappijleer volgt later, zie website SLO).

Actualisatie examenprogramma’s (actualisatiene.nl)
Actualisatie examenprogramma’s (actualisatiemvt.nl)
Actualisatie examenprogramma’s (actualisatienwv.nl)
Actualisatie examenprogramma’s (actualisatiewis.nl)

Subsidie beschikbaar voor volgen tweede lerarenopleiding

In de huidige arbeidsmarkt is het (zeker voor bepaalde vakken) lastig om docenten te vinden. Bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen, kunnen hier volgend schooljaar subsidie voor aanvragen. De aanvraagtermijn loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2022.

Zie Subsidie tweede lerarenopleiding – DUO

Verandervermogen

De VO-academie heeft onlangs een katern uitgebracht over verandervermogen. Dit kader heeft als doel inspiratie en handvatten te bieden aan schoolleiders en bestuurders bij veranderingen in de school. Voor dit katern is Iedje Heere van het Merletcollege geïnterviewd.

Zie VO-academie publiceert nieuw katern over verandervermogen