Opdrachtgevers over B&T organisatieadvies

4 van de 4 berichten
Als wij een vraag stellen, vraagt B&T door
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Een hogere respons, kortere doorlooptijd, meer schoolspecifieke vragen, betere rapportages, een makkelijkere vertaling naar beleid… De RVKO voerde de afgelopen maanden een grote verbeterslag door in haar kwaliteitsonderzoeken. De vereniging vroeg daarbij ondersteuning van B&T. “Waar andere partijen misschien wel de goede techniek konden leveren, bood B&T goede techniek én inhoudelijke begeleiding. Daar is B&T echt goed in.”
Een zeer zinvolle dag
Bernadette Maria School
Weten waar u voor staat en wat uw ambities zijn: het schoolplan in 1 dag geeft schoolleiders en hun team een houvast en helpt om op de afgesproken koers te blijven. Dionne van der Helm-Wilmer, adjunct-directeur van de Bernadette Maria School in Delft, koos voor dit traject.
Floor de Jong (programmamanager) en Emma Verspoor (senior projectleider) van Schoolinfo hebben ervaring met de Talenten Motivatie Analyse van B&T. Adviseur Pauline Zwaal van B&T heeft hen geholpen om deze talentenanalyse in te voeren in de organisatie. “We merkten in gesprekken met medewerkers dat zowel de organisatie als de medewerkers wilden kijken waar de talenten zaten. Ook was behoefte om structureel te bespreken wat goed gaat, waarin de medewerkers kunnen groeien en aan welke handvatten dan behoefte is”.
Hellen Persoon, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO vindt het onderwerp kwaliteit van groot belang om op de agenda te zetten. Twee jaar eerder kreeg het Samenwerkingsverband een onvoldoende van de onderwijsinspectie en daarbij een herstelopdracht in het kader van kwaliteit.

Actueel

Onze agenda

Aanmelden voor onze nieuwsbrief