De volgende stap

Het passend onderwijs van nu zal op den duur inclusiever onderwijs worden. Veel mensen hebben hetzelfde ideaal: een school die openstaat voor álle leerlingen. Tegelijkertijd zullen sommige leerlingen ook dan specifieke voorzieningen nodig hebben.

De beweging naar inclusiever onderwijs betekent dat je de visie en doelen van het samenwerkingsverband opnieuw moet bekijken, net als de bijdrage van de deelnemers. Dit is de komende jaren belangrijk voor samenwerkingsverbanden. De samenwerking met gemeenten (en jeugdhulp) wordt nóg belangrijker.

Schoolbesturen

Bij het realiseren van inclusiever onderwijs krijgen schoolbesturen een grote rol. Het samenwerkingsverband kan initiatieven agenderen en stimuleren, maar de route naar inclusiever onderwijs vereist directe zeggenschap over bijvoorbeeld onderwijskundig schoolbeleid, huisvesting, personeel en professionalisering. Schoolbesturen zullen inclusiever onderwijs dus moeten organiseren.

In gesprek

B&T begeleidt samenwerkingsverbanden bij het agenderen van inclusiever onderwijs, bijvoorbeeld bij gesprekken met deelnemende schoolbesturen (en belangrijke partners) over wat dit voor jouw regio gaat betekenen. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.