Passend onderwijs

Inclusiever onderwijs als volgende stap

Voor de lange termijn geldt een nieuwe stip op de horizon: vanuit het passend onderwijs van nu wordt een beweging gemaakt naar inclusiever onderwijs. Er is grote overeenstemming over het ideaal dat een school openstaat voor álle leerlingen. Tegelijkertijd wordt ook het realisme gedeeld dat sommige leerlingen specifieke voorzieningen nodig hebben.

De beweging naar inclusiever onderwijs vraagt een nieuwe doordenking van de visie en doelen van het samenwerkingsverband en van de bijdrage van de deelnemers daaraan. Deze beweging is de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied van het samenwerkingsverband als netwerk. Hierbij wordt de samenwerking met gemeenten (en jeugdhulp) nóg belangrijker.

Schoolbesturen

Bij het realiseren van inclusiever onderwijs krijgen schoolbesturen een bepalende rol. Het samenwerkingsverband kan die ontwikkeling regisseren door initiatieven te agenderen en te stimuleren. Maar de route naar inclusiever onderwijs vergt directe zeggenschap over bijvoorbeeld onderwijskundig schoolbeleid, huisvesting, personeel en professionalisering. Dat is aan de schoolbesturen. Zij kunnen inclusiever onderwijs organiseren.

In gesprek

B&T ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het agenderen van inclusiever onderwijs. Ook kunnen we u helpen om met de deelnemende schoolbesturen (en belangrijke partners) in gesprek te gaan over wat dit voor uw regio gaat betekenen. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.