VO-congres 2024

Generatie Z en Alpha voor ‘boomers’

Het VO-congres op 11 april 2024 duikt in de belevingswereld van leerlingen: Generatie Z, geboren tussen 1997 en 2010, en Generatie Alpha, geboren na 2010. Wat drijft, motiveert en inspireert deze generatie? En wat betekent dat voor leraren, schoolleiders en bestuurders? B&T is met twee stands vertegenwoordigd op de informatiemarkt.

Gen Z en Alpha zijn volgens veel onderzoeken tegelijkertijd kwetsbaarder én mondiger, bevlogener én beperkter, opener én behoudender, zelfbewuster én zwaarmoediger dan vorige generaties. We ervaren dagelijks dat er ongelooflijk veel omgaat in de hoofden van onze leerlingen. De hele wereld ligt online aan hun voeten en de mogelijkheden qua vervolgopleidingen lijken onbegrensd. Dit klinkt misschien als een flinke verbetering, maar bij al die vooruitgang komt een groot nadeel om de hoek kijken. Jongeren van nu ervaren een enorme prestatiedruk. Voor sommige groepen is het zelfs lastig om het hoofd boven water te houden. Hoe kunnen wij onze leerlingen ondersteunen, uitdagen en inspireren bij het vinden van hun eigen weg?

Lezingen en workshops

Deelnemers aan het congres kunnen uit zo’n 25 workshops, lezingen en praktijkverhalen. Sprekers zijn onder meer:

  • Hajar Yagkoubi, generatie Z-expert, verzorgt de keynote tijdens de opening. Als VN-jongerenvertegenwoordiger was Hajar van 2018 tot 2020 de stem van de Nederlandse jongeren op het wereldtoneel.
  • Onderzoeker Aletta Smits laat op humoristische manier zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 zijn, voor volwassenen vaak voelen alsof ze een vreemde levensvorm zijn.
  • YETS (Youth Empowerment Through Sports)-oprichter Peter Ottens toont hoe we de negatieve cirkel van sociale problematiek in aandachtswijken kunnen doorbreken.

Verder is er onder meer een sessie over toetsdruk en prestatiestress met leerlingen van LAKS en Johannes Visser van De Correspondent. Van hem verscheen onlangs het boek ‘Is het voor een cijfer?’, over hoe scholen in de ban raakten van cijfers en hoe het onderwijs jongeren beter kan motiveren.  

B&T op het VO-congres

B&T is ook dit jaar weer met twee stands vertegenwoordigd op de informatiemarkt. Bezoek onze B&T-stand die geheel in de nieuwe huisstijl is uitgevoerd. Of ga langs bij de stand van Leren verbeteren, het project dat B&T al sinds 2016 uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.