B&T introduceert de B&T academie

Voor onderwijsprofessionals die willen leren met impact

Bij B&T geloven we in leren, ontwikkelen en het beste uit jezelf halen. Onder andere door middel van de leergangen en trainingen, die wij al jaren verzorgen. Maar we doen nog heel veel meer. Met de introductie van de B&T academie krijgt al ons scholings- en ontwikkelingsgerichte aanbod nu een duidelijk en herkenbaar gezicht.

Onze adviseurs krijgen steeds meer vragen en opdrachten die gaan over de begeleiding van leren en ontwikkelen. Vaak gaat het om vragen en opdrachten die voor mensen en organisaties heel wezenlijk zijn en wij willen daarop dan ook een passend antwoord kunnen bieden. Dat doen we vanaf nu onder de vlag van de B&T academie met een aanbod dat bestaat uit leergangen, leertrajecten, management development (md)-trajecten, feedbacktrajecten en ontwikkelassessments. Zo kunnen we alle onderwijsprofessionals, in alle onderwijssectoren, optimaal ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Van leraren tot bestuurders en leden van raden van toezicht, van middenmanagers tot integraal eindverantwoordelijken, van werkend in dienstverband tot interim-professionals.

Leergangen en trainingen

Voor sommige leervragen is scholing het meest effectief. Daarin draait het om het vergroten van specifieke kennis en vaardigheden. Binnen de B&T academie zijn hiervoor de leergangen en trainingen het aangewezen middel. Door het volgen van een leergang verbetert u zichzelf binnen een specifiek thema en daarmee vergroot u uw positieve impact binnen uw organisatie.

Voor leergangen en trainingen kunt u zich individueel of als collectief inschrijven (open inschrijving of in company). Bekende en bewezen effectieve voorbeelden van onze leergangen met open inschrijving zijn de Leergang proceskunde, de Leergang planmatig werken en de Leergangen kwaliteitszorg (per sector). Voor het eerst in ons open aanbod vindt u ook de Training rolvast gedrag voor intern toezichthouders. Meer informatie over onze leergangen met open inschrijving staat in onze agenda.

Daarnaast kunnen we binnen uw organisatie (in company) diverse maatwerktrajecten verzorgen, zoals een Leergang kwaliteitszorg voor docenten, een Leergang strategisch leiderschap, vitaliteitstrainingen en maatwerktrainingen voor raden van toezicht. Meer informatie over ons in company-aanbod vindt u hier.

Leertrajecten

Er zijn ook leervragen die uitgaan van een ander soort leerproces. Leervragen die een beroep doen op het vergroten van zelfbewustzijn, op persoonlijke groei om tot professionele groei te komen. Leervragen waarvoor de grond eerst eens flink moet worden omgeploegd. Die vragen om een leerproces dat u uitdaagt, dat soms zelfs een beetje schuurt. Dat is nodig om beter te worden. Beter in wie en wat u bent. De leertrajecten van de B&T academie maken precies dit soort leerprocessen mogelijk. Persoonlijke ambitie en leerervaringen staan centraal en we vertrekken dan ook vanuit individuele ontwikkelbehoeften. U leert uw eigen leerstijl kennen. U ontdekt uw eigen talenten en hefboomvaardigheden en u leert die te verbeteren. De eigen werkpraktijk wordt betrokken. Daarbinnen experimenteert u.

Voor deze leertrajecten worden deelnemers voorgedragen en/of geselecteerd. Voorbeelden van onze leertrajecten zijn het Leiderschapsatelier, The challenge en de Expeditie.

Management development-trajecten

In md-trajecten worden de bestuurs- of schoolambities expliciet verbonden met de persoonlijke ambities en mogelijkheden van de deelnemers. Welke vaardigheden zijn nodig om de ambities te verwezenlijken, welke talenten zijn al in huis en wat behoeft aandacht? Deze trajecten leveren enerzijds goede handvatten voor de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en anderzijds zicht op de gemeenschappelijke ontwikkelbehoefte. Aan de hand van bijvoorbeeld een 360 graden feedback (zie ook hieronder), talentonderzoek (strenghtsfindertest of Functional Fluency profiel), verdiepingsgesprekken en een analyse van de schoolsituatie wordt een feiten- en leerkaart opgesteld, die de deelnemers helpt effectiever leiding te geven aan de kwaliteitsontwikkeling van hun organisatie en/of eigen schoollocatie. Daarnaast zijn de kaarten aanvullend op en versterkend voor de gesprekkencyclus.

360 graden feedback

De 360 graden feedback is een gewaardeerd instrument dat veelvuldig wordt gebruikt in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Het instrument bestaat uit vragenlijsten die deelnemers uitzetten onder mensen ‘boven’, ‘onder’ en ‘naast’ hen (360 graden!). De deelnemer vult de vragenlijst bovendien ook in over zichzelf. Zo wordt duidelijk of het beeld over het eigen functioneren aansluit bij de beleving van anderen. De resultaten uit de vragenlijsten worden vergeleken met die van referentiegroepen en vormen de basis voor een ontwikkelingsperspectief. Vergroot zelfbewustzijn – namelijk een beter besef van eigen kracht en ontwikkelruimte en van de eigen impact op de eigen werkomgeving – biedt concrete handvatten voor de eigen ontwikkeling.

Ontwikkelassessments

Individuele assessments maken ook deel uit van het aanbod van de B&T academie. En ook hierbij is uw ontwikkeling het uitgangspunt. Wij nemen u dus niet alleen de maat, maar we zorgen dat u hierna vanuit vergroot zelfbewustzijn meer inzicht krijgt in uw mogelijkheden en uw handelingsrepertoire kunt verbreden.

Meer weten?

Bij de B&T academie kunt u met al uw scholings- en ontwikkelvragen terecht. Wij verkennen graag met u hoe we aan uw vraag kunnen voldoen. Neem daarvoor contact op met Pauline Arora. Graag tot ziens bij de B&T academie!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.