Innovatief werven bleek een succes voor Ronduit

Complexe vraag, nieuwe oplossing

Bestuurder Jan Zijp van Ronduit zag zich het afgelopen voorjaar voor een moeilijke opgave gesteld: in korte tijd tijdens de lockdown drie nieuwe locatiedirecteuren vinden voor het volgend schooljaar. Met behulp van een bijzondere wervingsprocedure van B&T communicatiecollectief slaagde Ronduit toch in deze missie. ‘Er kwamen ongekend veel reacties.’

Ronduit is een schoolbestuur voor openbaar onderwijs met achttien locaties voor basisonderwijs en negen voor speciaal onderwijs. Afgelopen februari werd duidelijk dat het bestuur op zoek moest naar nieuwe locatiedirecteuren voor de vestigingen voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoorn, Den Helder en Heerhugowaard.

Rep en roer

Jan Zijp, bestuurder van Ronduit, vroeg zich direct af hoe hij de werving van de drie directeuren het beste zou kunnen aanpakken. “Het zou sowieso lastig worden, maar toen kwam de coronacrisis en die maakte het nog eens extra moeilijk. Hoe zorg je dat je in de picture komt als de scholen dicht zijn en het hele onderwijs in rep en roer is? Ik zeg eerlijk dat ik niet wist of het wel zou gaan lukken. Ook op de scholen vroegen mensen zich af hoe we dit zouden kunnen laten slagen.”

Zijp besefte dat zijn organisatie behoefte had aan een spraakmakende campagne en zocht contact met B&T vanwege goede ervaringen bij eerdere wervingen. “B&T kent onze organisatie goed en bovendien weet Nienke Pol van B&T veel van het speciaal onderwijs.”

Radicaal anders

Nienke Pol introduceerde collega Claudia Smit (directeur van B&T communicatiecollectief) en zij stelden voor om het opstellen van de profielen en de werving radicaal anders aan te pakken. “We realiseerden ons dat een traditionele manier van werven onder de omstandigheden weinig kans van slagen zou hebben”, vertelt bestuurder Jan Zijp. “Nienke en Claudia stelden voor dat de personeelsleden van de scholen zelf filmpjes zouden maken. Een mooi idee, want daardoor waren de scholen direct betrokken bij de werving. Bovendien konden kandidaten meteen zien hoe het er op de scholen nu echt uitziet en hoe gedreven de mensen zijn die bij ons werken. We hoopten dat mensen gegrepen zouden raken door onze doelgroep. Ook mensen die nog niet in het speciaal onderwijs werkten, maar wel hart hebben voor deze kwetsbare leerlingen.”

De filmpjes werden door personeelsleden zelf met hun mobiel gemaakt. “Dat maakte het laagdrempelig. De video’s zagen eruit als filmpjes op YouTube en waren geïnspireerd door de serie Frontberichten over medewerkers in de zorg tijdens de coronacrisis in het voorjaar.” B&T communicatiecollectief verzorgde van tevoren een online vlogworkshop voor de medewerkers en deed ook de montage en de verspreiding van de filmpjes via de site van Ronduit, en via Facebook en LinkedIn.

Ongekend veel reacties

Geïnteresseerde kandidaten konden zelf een telefonische afspraak maken met de locatiedirecteuren of met Jan Zijp, via een online agenda. Ook dat was een bewuste keuze van B&T, vertelt hij: “Voordat je een brief schrijft, moet je een drempel over. Dit was veel gemakkelijker, het was meer een kennismaking dan een sollicitatie. Bovendien konden geïnteresseerden meerdere scholen bellen, waardoor ze ook meer kans maakten.”

Er volgden 27 gesprekken, die allemaal in mei werden gevoerd. “Dat waren ongekend veel reacties. Mensen die echt geïnteresseerd bleven na de gesprekken hebben we gevraagd om een brief te sturen. Naar aanleiding van de gesprekken hadden we zelf ook al een shortlist gemaakt met interessante kandidaten. Die konden we mooi matchen met de brieven. Ook een minder aansprekende brief kon daardoor leiden tot een uitnodiging voor een volgend gesprek.”

Goede afweging

Uit de sollicitatiegesprekken, die door Ronduit zelf werden georganiseerd, werden na twee rondes de drie gezochte directeuren gekozen. Vlak voor de zomervakantie kwam uiteindelijk alles rond, zegt Jan Zijp: “Mensen hebben ook op meerdere functies gesolliciteerd, en locatieteams konden een voorkeur aangeven. Daardoor kon ik als bestuurder een goede afweging maken. Een van de kandidaten die we hebben aangenomen komt uit het speciaal basisonderwijs, een uit het mbo en een van binnen Ronduit. Zij groeit vanuit onze eigen organisatie door. Uiteindelijk zijn zowel de voorkeuren van de teams als van de kandidaten gehonoreerd.”

Sleutels voor het succes

Joost Westerik was interim-directeur op de VSO-locatie van Ronduit in Hoorn, via B&T. Dat was een van de locaties waarvoor een nieuwe directeur werd geworven. Westerik was vanaf het begin betrokken. “Het sprak me aan dat we als Ronduit voor drie directeuren tegelijk zouden werven. Toen we net voor de lockdown bij elkaar kwamen op vrijdag 13 maart, werd elke vestigingsdirecteur door B&T gevraagd een afscheidstoespraakje voor te bereiden. Dat dwong ons om beschouwend te kijken naar de organisatie. Wat voor organisatie zijn we, wat willen we uitstralen, welk gevoel hoort daarbij? Dat vond ik ongelooflijk leuk en nuttig om te doen. Zo wisten we wat we wilden neerzetten in de wervingsprocedure.” Dat verhaal van Ronduit was de rode draad in de wervingscampagne en kwam terug in alle uitingen. “We gingen echt uit van eigen kracht”, aldus Joost Westerik. Het VSO van Ronduit had immers veel te bieden. Dat goed voor het voetlicht brengen was een van de sleutels voor het succes.

Rijp en groen

Joost Westerik voerde gesprekken met tien geïnteresseerden voor de directeursfuncties. “We maakten ons van tevoren wel wat zorgen. De spoeling leek dun, VSO is niet populair; we waren ons al aan het wapenen voor als er weinig reacties zouden komen. Maar de gesprekken waren bijzonder en inspirerend. Via de Zoomverbindingen waren de contacten best intiem en close, zo van studeerkamer tot studeerkamer. De mensen die ik gesproken heb, waren bevlogen, betrokken en ambitieus. Het was rijp en groen, variërend van teamleider tot bestuurder. Ik was aangenaam verrast door het niveau.”

Hij vond het bijzonder om als vertrekkend directeur zo nauw betrokken te zijn bij de procedure. “Dat gebeurt niet vaak en dat maakte het voor mezelf ook interessant. Ik dacht steeds: wat voel ik nu na dit gesprek, wat heb ik gehoord? Vervolgens heb ik de gesprekken geclassificeerd en dat heb ik doorgegeven aan de sollicitatiecommissie van Ronduit.” Joost Westerik coacht nu de nieuwe directeuren en begeleidt tot het einde van het jaar het schooloverstijgende MT bij het ontwerpen van een gezamenlijke visie. “En dan ga ik echt met pensioen!”

Leuke reacties

Bestuurder Jan Zijp heeft veel leuke reacties gehad op de campagne. “Collega’s en bekenden zagen onze filmpjes voorbijkomen op LinkedIn. ‘Zo, jij zet je stichting mooi in de spotlights’, kreeg ik te horen.” Hij zou zeker een volgende keer weer kiezen voor een innovatieve aanpak bij het werven van nieuwe medewerkers: “De filmpjes en de inzet van sociale media in combinatie met laagdrempelige gesprekken, hebben ons enorm geholpen. B&T is echt met innovatieve ideeën gekomen op het gebied van werven.”

Dat een dergelijke procedure wel veel vraagt van alle betrokkenen als het gaat om communicatie, neemt hij voor lief. “We moesten vanwege corona veel telefonisch doen, en dan kan een misverstand al snel ontstaan. Je moet echt een goed plan hebben en veel aandacht besteden aan het op een lijn krijgen van mensen. Dat is ons samen met B&T gelukkig goed gelukt.”

Hebt u ook een communicatievraagstuk dat om een creatieve oplossing vraagt?

Neem contact op met Claudia Smit.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.