Leidinggeven aan netwerken vraagt om ‘zachte macht’

Nieuw B&T-boek van Luuk van Aalst, inclusief online tool

Zachte macht

Dat organisaties soms samenwerken om gemeenschappelijke doelen te realiseren, is van alle tijden. Niets nieuws onder de zon, zou je zeggen. Toch zien we de laatste jaren – mede door een toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken – wel een grote aanwas van samenwerkende organisaties, vaak rondom specifieke doelen, waarbij de samenwerking weliswaar vaak vrijwillig, maar niet meer vrijblijvend is. Oók, maar zeker niet uitsluitend, in het onderwijs. Wat betekent dat voor het gevraagde leiderschap? Die vraag staat centraal in het boek Zachte macht van Luuk van Aalst, dat begin oktober verschijnt bij B&T.

Het is niet verrassend dat netwerkorganisaties vragen om een ander soort leiderschap. Leiders van netwerken moeten immers in staat zijn om over organisatiegrenzen heen te kijken en consensus te creëren, opdat het netwerk stappen kan zetten richting de realisatie van het gezamenlijke doel. Vaak doen ze dat bovendien zonder daadwerkelijke – ‘harde’ – positiemacht. Zij kunnen louter gebruikmaken van ‘zachte macht’. Wat voor type leiderschap vraagt dit? En wat betekent dat dan voor die leidinggevenden: wie moeten ze zijn, wat moeten ze doen en wat moeten ze kunnen? Deze vragen waren voor Luuk van Aalst, zelf ook netwerkleider, het vertrekpunt voor een wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Luuk van Aalst onderzocht wat er op dit gebied vanuit de literatuur bekend is. Hij bevroeg ook de huidige leidinggevenden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs: wat vinden zij hun belangrijkste activiteiten, vaardigheden en eigenschappen? Tevens analyseerde hij profielschetsen die worden gebruikt voor de werving van nieuwe leidinggevenden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs om te achterhalen welke activiteiten, eigenschappen en vaardigheden de besturen van samenwerkingsverbanden nu belangrijk vinden voor hun leidinggevenden. Het onderzoek resulteerde onder meer in een aanzet voor een competentieprofiel voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden. De onderzoeksopbrengsten zijn echter niet alleen relevant voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs, maar ook voor anderen die betrokken zijn bij netwerkorganisaties of daar meer over willen weten. Dit boek plaatst het thema netwerkleiderschap daarom in een breder perspectief.

Interviews

Zachte macht bevat ook interviews met negen mensen die, vanuit de praktijk, een visie op netwerken hebben. Zij maken allen zelf deel uit van netwerken of netwerkorganisaties en hebben daarin soms ook een regierol. Wat zijn hun ervaringen? Hoe zien zij hun eigen rol? En wat zijn de voordelen én de uitdagingen van het werken in netwerken? Verspreid in het boek staat een weerslag van de boeiende gesprekken met deze netwerkleiders, die kleur geven aan de theorie en ons perspectief op netwerken verbreden.

Online testen

Bij het boek Zachte macht hoort ten slotte ook een tweetal online testen, die u gratis kunt doen met de code in het boek:

  1. Een 360 graden feedbacktest voor leidinggevenden van netwerkorganisaties om te onderzoeken in welke mate zij over de eigenschappen en vaardigheden beschikken die belangrijk zijn voor netwerkleiders. Waar liggen uw uitdagingen? Waar blinkt u in uit?
  2. Een test voor diegenen die een nieuwe leidinggevende van een netwerkorganisatie willen werven. Hoe ziet zijn of haar competentieprofiel eruit? Over welke eigenschappen en vaardigheden moet hij of zij beschikken?

Bestellen

Het boek Zachte macht verschijnt op 5 oktober 2017 en is gratis te downloaden.

Meer informatie

Heeft u vragen over netwerkleiderschap? Neem gerust contact op met Luuk van Aalst. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.