Sterrenschool

1 van de 1 berichten

Dromen, durven, doen

 door  Claudia Smit

Steeds meer scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en andere kernpartners experimenteren met andere vormen van onderwijs en opvang. In het speciaal (basis)onderwijs zijn integrale kindcentra echter nog zeldzaam. SBO De Evenaar in Nieuwegein is echter goed op weg.