Kansen in beeld

Contextkaart biedt inzicht in kansen(on)gelijkheid in jouw regio

Alle kinderen gelijke kansen. Het is helaas niet de realiteit. Sommige kinderen krijgen meer kansen dan anderen. En dat is niet makkelijk te veranderen. Veel factoren spelen een rol. Willen we kansenongelijkheid verminderen, dan moeten we oog hebben voor al die factoren. Het is dus belangrijk om die in beeld te hebben. De contextkaart Kansen in beeld kan daarbij helpen.

De contextkaart Kansen in beeld geeft je cijfermatig inzicht in de kansen voor kinderen en jongeren in jouw regio. Cijfers over domeinen als onderwijs, jeugdhulp, armoede en (vroeg)signaleren worden geduid, aan elkaar gekoppeld en visueel aantrekkelijk weergegeven. Afhankelijk van jouw regiospecifieke vraag en de beschikbare data brengen we jouw context in beeld.

Juist nu!

Door de coronacrisis zijn leerlingen sterker dan ooit afhankelijk van hun thuissituatie. En die is niet voor elk kind hetzelfde. We lezen dagelijks over kinderen die geen onderwijs kunnen volgen omdat zij thuis geen computer hebben. En over kinderen die te maken hebben met huiselijke onveiligheid. Dit maakt het voor alle betrokken partijen nog relevanter om de kansen van kinderen en jongeren in de regio in beeld te hebben.

Wat brengt het?

De contextkaart biedt een nauwkeurig cijfermatig inzicht in de stand van zaken op het gebied van onderwijs, jeugdhulp, demografische ontwikkelingen, (vroeg)signalering en armoede in jouw regio. Met de feiten in beeld kun je:

  • verbanden leggen en patronen herkennen;
  • gerichte gesprekken met elkaar voeren op basis van een gedeeld feitenkader;
  • de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) nog beter vormgeven;
  • kansenongelijkheid beter terugbrengen.

Voorbeeld contextkaart

Bekijk de Samen Passend – contextkaart die wij voor Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) hebben gemaakt.

Jouw eigen contextkaart

Wil je ook meer inzicht in de kansen(on)gelijkheid in jouw regio én kansenongelijkheid verminderen? Neem dan contact op met Claudia Smit.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.