De vertaalslag maken van strategie naar praktijk

Mijn interesse voor het onderwijs is gewekt doordat ik verschillende trainingen heb gegeven op het gebied van empowerment. Ook heb ik leerlingen met een achterstand op de arbeidsmarkt begeleid. En namens JINC heb ik jonge medewerkers van Albert Heijn geholpen hun huiswerk goed te doen. Vervolgens ben ik als zelfstandige allerlei opdrachten gaan doen voor onderwijsinstellingen, zowel op het gebied van bedrijfsvoering als HRM.

Na mijn master Bestuurskunde ben ik als beleidsadviseur gaan werken bij onder andere een gemeentelijke organisatie, een belangenorganisatie en een onderwijsdienst. Daarna heb ik als strategisch consultant diverse projecten voor schoolbesturen uitgevoerd. Hierbij ging het bijvoorbeeld om opdrachten op het terrein van financiën, inkoop, onderwijs en ICT.

Divers

De afgelopen zes jaar heb ik me vooral gericht op HR-vraagstukken. Mijn werkzaamheden waren heel divers en lagen op het terrein van onderzoek, advies, projectcoördinatie en interim-management. Als strategisch HRM-adviseur heb ik me beziggehouden met onderwerpen als functieboek, gesprekkencyclus, 360 graden feedback, duurzame inzetbaarheid, procesmanagement en mobiliteit. Ook heb ik verbetertrajecten begeleid en formatieplannen opgesteld. Ik vind het belangrijk om mijzelf als adviseur te blijven ontwikkelen. Daarbij draait het niet alleen om vakinhoudelijke kennis, maar bijvoorbeeld ook om het aansturen van projecten.

Ontwikkeling

Als adviseur bij B&T wil ik onderwijsorganisaties helpen met hun strategisch HRM-beleid. Mijn strategische kwaliteiten combineer ik met een actiegerichte aanpak. Ik vind het belangrijk om HRM-plannen niet alleen aan de bestuurstafel te ontwikkelen, maar ook oog te hebben voor alle medewerkers binnen een organisatie. Om zo de vertaalslag te maken van strategie naar praktijk.

Inspiratie

Ik laat me graag inspireren door mensen als Nelson Mandela en Oprah Winfrey. Ik vind het interessant om op zoek te gaan naar het verhaal achter de mens en te ontdekken hoe mensen naar de wereld kijken. Ik ben heel geïnteresseerd in psychologie, omdat het je inzichten kan opleveren die je kunnen helpen je doel te bereiken.

Werkgeluk

Werkgeluk vind ik voor elke organisatie een belangrijk thema, zeker ook binnen het onderwijs. Je kunt hieraan werken door echt het gesprek met elkaar aan te gaan, niet omdat de cao het voorschrijft. Oprechte aandacht en tijd vrij maken voor elkaar is van belang voor zowel de werkgever als de werknemer.