Analyse met gevoel voor onderwijs

De omgeving typeert mij vaak als iemand met een sterk analytische geest en veel gevoel voor en ervaring in het onderwijs. En met alle HRM-processen die daar spelen.

Daar liggen mijn hart en expertise. Daar hebben tientallen jaren werkervaring mij gebracht.

Kennis en voeling

Na een eerstegraads lerarenopleiding en een studie Nederlands recht heb ik eerst gewerkt als docent op diverse scholen – van mavo tot mbo – en bij een onderwijsvakbond als juridisch medewerker en fusiebegeleider. Dat leverde niet alleen een schat aan kennis op over onderwijsrecht en -regelgeving, maar ook veel voeling met alle actoren in het onderwijsproces: van docenten tot stafbureaumedewerkers en van vakbondsbestuurders/MR-leden tot leden van colleges van bestuur.

De harde praktijk

Begin jaren negentig van de vorige eeuw haalde Chris van Beekveld mij naar B&T. Daar ben ik in de harde praktijk gevormd en gekneed tot organisatieadviseur, mede geholpen door een groot aantal aanvullende trainingen en opleidingen. Zo ben ik bijvoorbeeld opgeleid tot ‘Investors-in-people’-adviseur voor excellent personeels- en organisatiebeleid. Tevens ben ik SPO-gecertificeerd functiewaardeerder voor alle onderwijs- en rijksvarianten en BABF-geregistreerd specialist functiewaardering.

HRM-vraagstukken

De combinatie van mijn ervaring met de dagelijkse onderwijspraktijk met een breed scala aan kennis en vaardigheden maken dat ik goed in staat ben onze opdrachtgevers te helpen bij het oplossen van brede HRM-vraagstukken. Specifiek ben ik deskundig op het gebied van de begeleiding van HRM-verandertrajecten en reorganisaties en de implementatie van competentiemanagement en opbrengstgericht werken.

Voor de klas

Ik vind het belangrijk om voeling te houden met het primaire proces. Daarom sta ik af en toe ook nog een paar uurtjes in het vmbo voor de klas. Mits de drukke werkzaamheden voor B&T dat toelaten natuurlijk. Soms leidt dat tot leuke situaties als ik voor B&T bijvoorbeeld voorlichting geef over vernieuwing van personeelsbeleid. Docenten willen mij dan weleens verwijten dat ik niet weet wat lesgeven en werken in het onderwijs anno nu allemaal betekent! Grappig en uitermate goed voor de impact van de rest van mijn betoog en adviestraject.