Talenten benutten en plezier in je werk

Je kunt meer dan je denkt! Een mens heeft meer kwaliteiten in huis dan hij zelf soms vermoedt! Bij B&T komen al mijn ervaringen als leraar, leidinggevende, projectleider en senior adviseur bij elkaar.

Het is voor mij een bewuste keuze om mij te verbinden aan een organisatie met een menselijke maat. Een organisatie die veel ruimte biedt aan professionals om zelf de regie in handen te nemen en te werken vanuit ‘verdiende autonomie’!

Samen kun je meer

Samen kun je meer dan alleen. Dit cliché lijkt een open deur, een vanzelfsprekendheid. Maar dat is het niet. Hoe is het anders mogelijk dat mensen met een IQ van boven de honderd samen nog geen groeps-IQ van zestig scoren? Dat kan veel beter! En daar ligt een van mijn persoonlijke uitdagingen: mensen met elkaar in gesprek brengen, samen zoeken naar gemeenschappelijke belangen, en leren van en met elkaar. Net als het continue streven naar slimmer en doelmatiger werken en het koersen op verstand én gevoel, kenmerken deze uitdagingen mijn werkfilosofie. Ze zorgen ervoor dat ik plezier in mijn werk heb en houd.

Genieten van groei

Ook binnen B&T is samenwerking belangrijk. Door in teamverband te werken, realiseren we niet alleen goede resultaten voor opdrachtgevers, maar teamwork heeft ook een positieve weerslag op hun individuele groei als mens en als professional. Het is een genot getuige te mogen zijn van die ontwikkeling en te zien dat mensen voortdurend in staat blijken te zijn weer andere en vaak nieuwe, onbewuste kernkwaliteiten en/of talenten aan te boren. Ook geniet ik van het feit dat ik niet alles zelf hoef te weten. Ik kan vertrouwen op een groep collega’s die ieder ‘op hun eigen wijze’ de bouwstenen leveren om als adviesbureau die dingen te doen die een meerwaarde hebben voor het onderwijs, voor de professionals die daar werken en vooral ook voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van jongeren.