Ontwikkelen vanuit waarderend perspectief

Onderwijs gaat over ontwikkeling. Een school is een plek waar kinderen en jongeren kennis vergaren, hun talenten ontdekken en leren samenleven. Dat ik in mijn rol en met mijn expertise ook een (bescheiden) bijdrage mag leveren aan deze ontwikkeling, maakt me blij en trots.

Waarderend perspectief

In gesprekken over onderwijsvraagstukken luister ik naar de vraag en ga ik actief op zoek naar het verlangen dat daarachter schuilt. In mijn benadering van deze vraagstukken hanteer ik een waarderend perspectief. Daarbij ligt de focus zeker niet alleen op verbeterpunten. Wat gaat er al goed? Welke kwaliteiten zijn al aanwezig? Die vragen zijn minstens zo belangrijk. Een positieve benadering biedt brandstof voor groei en verandering.

Onderwijskwaliteit en burgerschap

Als adviseur begeleid ik teams en directies bij het verbeteren en borgen van onderwijskwaliteit. Ook heb ik expertise op het gebied van burgerschap. Ik help scholen om zich te ontwikkelen tot oefenplaatsen voor democratisch burgerschap en samenleven.

Anders organiseren

In een snel veranderende omgeving is het cruciaal om onderwijsprocessen en -structuren flexibel in te richten. Met mijn achtergrond in publiek management en ervaring als scrum master, richt ik me op het herontwerpen van organisatiestructuren. Ik geloof dat teams effectiever worden als zij zich organiseren rondom organisatiedoelen en als ze op een kort cyclische manier gaan werken. Vertrouwen en professionele ruimte zijn daarbij in mijn ogen essentieel en vergroten het werkplezier. Ik vind het boeiend om organisatorische puzzels te leggen en de rollen, taken, kennis, kwaliteiten en vaardigheden van mensen binnen organisaties zo te structureren dat er flexibele teams ontstaan.

Team

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op het voetbalveld, waar ik samen met mijn team streef naar de overwinning. Net zoals in het onderwijs draait het op het voetbalveld om samenwerking en communicatie, en vooral om ontwikkeling en plezier.