Blijvend nieuwsgierig

Werken in het onderwijs is en blijft prachtig. De context verandert voortdurend, de menselijke basisbehoefte niet. Vanuit ‘gezien en gehoord voelen’ mensen verder helpen in hun ontwikkeling, of het nu gaat om kinderen, jongeren of volwassenen. Het blijft interessant om daar een bijdrage aan te leveren en gebruik te maken van steeds weer nieuwe inzichten.

Werken vanuit vragen maakt mij voortdurend nieuwsgierig en helpt mij ook in mijn eigen ontwikkeling.  Nieuwsgierigheid en de behoefte verbindingen aan te gaan vormen de basis voor mijn passie voor het onderwijs. 

Rijke ervaringen

Jarenlang heb ik als schooldirecteur leidinggegeven aan scholen in kwetsbare wijken, in verbinding met de omgeving (bewoners en organisaties). Meer dan 20 jaar werkte ik daarnaast ook als onderwijsadviseur. De rijke ervaringen die ik daarbij heb opgedaan, hebben mij gevormd als directeur en adviseur.

Samenwerking

In mijn werk nu ligt het accent op projectleiderschap in het basisonderwijs (verrijkte schooldag) en gespecialiseerd onderwijs. Daarbij probeer ik steeds te denken vanuit dat ene kind dat ons uitdaagt invulling te geven aan de juiste (onderwijs)behoefte. Een complexe uitdaging die brandstof is voor mijn ambitie om te werken aan oplossingen vanuit samenwerking, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Plezier

Door mijn sportieve achtergrond – van actief basketballer, voetballer, trainer tot een meer passieve rol – heb ik veel geleerd over karaktervorming, groepsvorming en het creëren van een netwerk. Maar vooral over het belang van plezier hebben met elkaar. Plezier dat ik ook in mijn werk vind.