Het onderwijs is essentieel voor onze toekomst

Het is vaak een onderwerp van gesprek bij werving- en selectieprocedures: ervaring in het onderwijs. Ik ben naar school geweest. En mijn kinderen zitten nog op de basisschool. Maar ik kom niet zelf ‘uit het onderwijs’.

Mijn ervaring met het onderwijs is altijd op afstand geweest. Ooit begonnen als beleidsadviseur bij de gemeente Texel, waar ik mij onder andere bezighield met kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en jeugd. Vervolgens de politiek in geraakt. Eerst als gedeputeerde voor onder meer jeugdzorg en daarna periode als wethouder met onderwijs en jeugd in portefeuille.

Vooral in mijn tijd als wethouder ben ik echt enthousiast geraakt voor het onderwijs, dat essentieel is voor onze toekomst. Al die leerkrachten die dagelijks hun best doen om onze kinderen op te laten groeien tot betrokken burgers. Daar wil ik, met mijn kennis en ervaring, graag een bescheiden bijdrage aan leveren.

Zoektocht

Directeuren en bestuurders, maar ook toezichthouders, vormen een essentiële schakel in het geheel. Zij zetten (mede) de koers uit, bieden een veilig leer- en werkklimaat en zorgen ervoor dat scholen en hun medewerkers kunnen werken aan de toekomst van onze kinderen. Vanuit B&T werving & selectie ondersteun ik scholen in hun zoektocht naar de directeur of bestuurder die het beste bij hen past. In de huidige arbeidsmarkt is dat best een uitdaging, maar dat maakt het voor mij alleen maar leuker. Ik hou van complexe vraagstukken die vragen om creatieve oplossingen.

Governance

Ik mag me bij B&T ook bezighouden met vraagstukken op het terrein van governance, met name voor raden van toezicht. Als toezichthouder bij een woningcorporatie, een jeugdzorgorganisatie, een welzijnsstichting en een PO-schoolbestuur kan ik mijzelf gerust een ervaringsdeskundige noemen. Daarnaast kan ik als afgestudeerd bestuurskundige ook met die bril naar governancevraagstukken kijken.

Vanuit beide posities geniet ik vooral van de gesprekken met al die mensen wiens hart klopt voor het onderwijs.