In korte tijd van analyse naar uitvoering

Sinds 2009 werk ik als adviseur bedrijfsvoering in de onderwijssector. Ik heb een interdisciplinaire sociaalwetenschappelijk achtergrond met het gedrag van individuen en groepen binnen de werkomgeving als specialisatie. Hierdoor kan ik situaties snel doorzien en in korte tijd van analyse naar uitvoering gaan.

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende projecten voor diverse opdrachtgevers in de onderwijssector (schoolbesturen, gemeenten, ministerie van OCW en koepelorganisaties). Onder meer op het gebied van bestuurlijk-juridische, financiële en personele consequenties voor de verwezenlijking van strategische doelstellingen. Ook heb ik me beziggehouden met cijfermatige en/of financiële analyses en bekostiging. Daarnaast heb ik de kennis en ervaring van mijn eerste baan in de werving & selectie ingezet in het onderwijs, met name om de juiste bestuurder of schooldirecteur te vinden.

Verhalen

Ik kan goed schakelen tussen verschillende niveaus en ben sterk in het plannen en prioriteren van acties. Kenmerkend voor mijn aanpak is het combineren van feiten en cijfers met de verhalen van de mensen in de organisatie. Dit vormt de basis voor de verdere uitvoering van projecten.