Anders denken om vooruit te komen

Ik ben een gedreven ‘onderwijsman’. Mijn passie voor onderwijs is ontstaan door de boeiende verhalen van mijn leraar geschiedenis op het Twents Carmellyceum.

Het was niet verrassend dat ik dit vak ging studeren in Groningen. De basis voor een carrière in het onderwijs was gelegd. Na docent op een LEAO en streekschool te zijn geweest, werd ik opleidingsmanager binnen een ROC, hoofd van een Leerlingstelsel en directeur op een hogeschool. Want als je met ambitie rondloopt in het onderwijs, word je al snel manager. Ik dacht ‘managen’ te kunnen leren: Nijenrode gaf me een MBA. Advisering en interim-management werden de volgende stap. Eerst bij een multinational en nu bij B&T.

In de goede richting

Mijn drijfveer is om beweging te creëren. Bij mensen, binnen organisaties, op welk gebied dan ook. En dan natuurlijk bij voorkeur ‘in de goede richting’. Passie en betrokkenheid roepen energie en commitment op. Iets echt veranderen, niet op papier, maar in de dagelijkse praktijk. Ik zit daarom graag ‘aan de knoppen’ en neem verantwoordelijkheid. Complexe zaken terugbrengen naar hun eenvoud en ‘behapbaar’ maken voor de professional. Zorgen dat ‘lijn’ en ‘staf’ samenwerken op weg naar betere prestaties.

Balanceren tussen ‘maakbaarheid’ en ‘broosheid’

Leidinggeven en interim-management vragen om evenwicht tussen ‘maakbaarheid’ en ‘broosheid’. Hoe zorg je voor optimale omstandigheden, zodat alle energie, tijd en geld ten goede komen aan de leerlingen en studenten? Scholen dienen te vernieuwen om beter aan te sluiten bij de leefwereld van ‘lerenden’ en de samenleving. Sleutelwoorden zijn: motivatie, zingeving, adaptief en innovatief. Tegelijk dienen scholen zich ook steeds meer extern te verantwoorden en resultaatgericht en bedrijfsmatig te werken met kernwoorden als: sturing en controle, resultaatsturing, uniformering en accreditatie. Hoe om te gaan met de spanning tussen deze ambities en verplichtingen en met de dilemma’s die daaruit voortkomen? Wat stuur je wel en waar geef je ruimte? Het continue balanceren op de scheidslijn tussen maakbaarheid en broosheid fascineert me enorm.

B&T interim-management

Als interim-manager en adviseur bij B&T wil ik samen met gepassioneerde en ervaren (interim-)schoolleiders een bijdrage leveren aan (nog) beter onderwijs. De leerlingen en studenten staan centraal. Onderwijsprofessionals maken het verschil, daarbij ondersteund door hun leidinggevenden. Behalve dat ik complexe zaken graag eenvoudig maak, noem ik de dingen ook altijd liefst bij hun naam: waar gaat het nu echt om? Hoe kunnen we ‘anders denken’ om echt vooruit te komen?