2FN – Rondje langs de velden

Tweefasen-netwerk

Rondje langs de velden

Om jullie, geïnteresseerde scholen en andere belanghebbenden, te kunnen informeren over de aantallen en ontwikkelingen binnen de Tweefasen-leerroute ontvangen we graag de benodigde data. Via de mail heeft Caroline Offerhaus jullie op 11 november jl. gevraagd om data toe te sturen. Mogelijk ben je hier nog niet aan toegekomen, vandaar deze herhaalde oproep.

We proberen inzichtelijk te maken wat de uiteindelijke routes en opbrengsten zijn als het gaat om leerlingen die de Tweefasen-leerroute op jullie school gekozen hebben. De vraag is of je voor jouw school de leerlingegegevens willen invullen. Het gaat dan om: instroom – doorstroom (evt. af-/opstroom) – uitstroom (IDU). 

Overzicht

Op basis van de gegevens van de scholen maken we een totaaloverzicht, dat wij en jullie kunnen benutten om de omvang en de ontwikkeling van de Tweefasen-leerroute in beeld te krijgen. Daarmee krijgen we ook zicht op welke scholen deelnemen en waar zij in het ontwikkel- c.q. implementatieproces zitten.