2FN – Tweefasen-havo wordt Tweefasen-leerroute

Tweefasen-netwerk

Tweefasen-havo wordt Tweefasen-leerroute

Afgelopen jaar is Penta Scala Rietvelden gestart met de eerste stappen richting een Tweefasen-havo. Na overleg met betrokkenen is de wens uitgesproken om hierbij breder te kijken dan de oorspronkelijke opzet van de Tweefasen-havo en te onderzoeken welke Tweefasen-leerroute er passend zouden zijn bij hun leerlingenpopulatie.

Focus ligt hierbij wel duidelijk op de vmbo-tl- en havoleerlingen. De vaksecties werken de komende periode aan het in kaart brengen van de te nemen stappen voor elke leerroute voor hun eigen vak. Het doel is om aan het einde van dit schooljaar voor elk vak een plan te hebben, zodat leerlingen van schooljaar 2022-2023 kunnen starten met verschillende Tweefasen-leerroutes.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van de algemene vorderingen van dit traject.