Bestuurder

Vacatures

Stichting Wolderwijs zoekt per 1 januari 2023 een koersvaste en betrokken bestuurder.

Functieomschrijving

Als bestuurder werk je verder aan de ingezette koers en het strategisch beleid en kan je hierin op inspirerende wijze de regie nemen. Door het enthousiasmeren en begeleiden/coachen van locatiedirecteuren en stafmedewerkers binnen heldere kaders bied je hun ruimte voor ontwikkeling, van zichzelf en van de organisatie. Je bent in staat om in verbindende samenwerking de kwaliteit en continuïteit van Wolderwijs te waarborgen.

Je draagt zorg voor behoud, ontwikkeling en versterking van de kwaliteit van onderwijs en opvang en levert een actieve bijdrage aan versterking van innovatief onderwijs. Je stimuleert directeuren, leerkrachten en medewerkers opvang om te experimenteren met vernieuwend onderwijs en met het ontwikkelen van de doorgaande leer– en ontwikkelingslijn onderwijs/opvang.

Naast het bovenstaande krijg je de volgende opdrachten mee:

  • Je zorgt dat de organisatie op juiste wijze wordt bestuurd en haar maatschappelijke opdracht van kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang conform de visie van Wolderwijs realiseert; 
  • Je werkt verder aan de ingezette koers en zal op basis daarvan het strategisch beleidsplan en de opgezette organisatiestructuur met IKC’s verder ontwikkelen, dit proces op correcte wijze monitoren en waar nodig bijstellen; 
  • Je zal als boegbeeld van Wolderwijs de onderwijs- & kinderopvangorganisatie en het maatschappelijk belang daarvan positief op de kaart zetten door optimaal gebruik te maken van bestuurlijke netwerken, het bewaken en behouden van goede relaties met de gemeente en andere stakeholders en die waar mogelijk versterken. Je wordt hierin ervaren als een plezierige en stevige samenwerkingspartner en onderhandelaar met kennis van zaken;
  • Je bent voorzitter van het Wolderwijsberaad en op uitnodiging aanwezig bij het directieberaad. 

Wat bieden wij jou?
Wolderwijs is een kleine en prettige organisatie in een dorpse omgeving waarin de scholen en de opvang ook een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Je krijgt de mogelijkheid om samen met een betrokken en ambitieus team de ontwikkeling van onderwijs en opvang verder vorm te geven. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten vier jaar, met de mogelijkheid van voortzetting met wederom vier jaar.

Organisatie

Wolderwijs verzorgt zowel het primair openbaar onderwijs als kinderopvang in de gemeente De Wolden. Dit doen we op zes locaties (waarvan vier met peuteropvang) en op vier integrale kindcentra (IKC: onderwijs en kinderopvang). 

Beide stichtingen (onderwijs & opvang) werken statutair sinds 2017 volgens het Raad van Toezicht/College van Bestuur model. De RvT bestaat uit vijf leden. De locaties en IKC’s worden ondersteund door een bestuursbureau bestaande uit beleids- en ondersteunende medewerkers. Door 160 personeelsleden wordt onderwijs verzorgd voor 1.250 leerlingen. Bij de kinderopvang, peuterspelen en de buitenschoolse opvang werken 60 medewerkers voor de opvang van 750 kinderen. Passend onderwijs is ingebed in het aanbod van alle locaties en IKC’s. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Zie jij jezelf als de koersvaste en betrokken bestuurder die we zoeken? Dan zien we jouw brief en cv graag uiterlijk 26 september 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina tegemoet. 

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken zijn op 4 oktober 2022.
  • De eerste gespreksronde met de selectie- en adviescommissie is gepland op 1 november 2022 en de tweede gespreksronde op 8 november 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.