Directeur Bedrijfsvoering MSA

Vacatures

Stichting Montessori Scholengemeenschap zoekt een directeur bedrijfsvoering.

Functieomschrijving

Ben jij de teamgerichte en coachende leidinggevende die het bedrijfsbureau van MSA gaat aansturen in het uitvoeren van de ondersteunende taak?

Als directeur bedrijfsvoering zorg je voor beleidsvorming op het gebied van strategisch HRM, bedrijfsvoering en financiën. Je bent de strategische sparringpartner voor het college van bestuur en het schoolmanagement van onze zes scholen voor voortgezet onderwijs. Verder ben je gesprekspartner voor de GMR op alle onderdelen van je portefeuille en verantwoordelijk voor het functioneren van de leden van het bedrijfsbureau.
Doel van het bedrijfsbureau is om vraag- en resultaatgerichte dienstverlening te bieden waardoor het bestuur, de schooldirecties en alle medewerkers van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) hun werkzaamheden optimaal kunnen verrichten. Het bedrijfsbureau ondersteunt de scholen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën, strategisch HRM, huisvesting, kwaliteitszorg, ICT, PR & communicatie en leerlingenadministratie. 

Wat bieden wij?
Wij bieden je een mooie en veelzijdige functie in een constructieve prettige werkomgeving die zich kenmerkt door vertrouwen in elkaar en respect voor ieder individu. Iedereen kan zichzelf zijn en kan voor zijn eigen opvattingen uitkomen, zolang daarbij de integriteit van anderen eveneens gewaarborgd blijft. De MSA is een onderwijsstichting die leerlingen binnen een grootstedelijke samenleving helpt zich te ontwikkelen tot autonome burgers, die de kunst van samenleven beheersen en waarbij persoonsvorming centraal staat.
We bieden je een werkomgeving van hoge kwaliteit waarbinnen het delen van deskundigheid en creatief en out of the box denken norm zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal 13-14 conform de cao vo.

Organisatie

Wij zijn een scholengroep voor voortgezet montessorionderwijs in Amsterdam. We hebben een lange traditie in het verzorgen en ontwikkelen van kwalitatief en hoogstaand voortgezet montessorionderwijs.
De zes scholen binnen onze scholengroep werken ieder geheel zelfstandig vanuit een eigen traditie en identiteit. Iedere school profileert zich met zijn eigen onderwijsaanbod tot een toonaangevende en sprankelende school, waar leerlingen en docenten iedere dag weer graag komen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 16 mei
  • Brievenselectie en uitnodigen voor voorselectie: 21 mei
  • Voorselectiegesprekken: 24 mei
  • Eerste gespreksronde: 27 mei
  • Tweede gespreksronde: 4 juni

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.