Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor de Openbare Bloemcampschool zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Wil jij leiding geven aan een school met een enthousiast en jong team, fijne leerlingen en betrokken ouders?

We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder die samen met het team de professionele cultuur en het stevige fundament van de Bloemcampschool kan behouden en verder kan ontwikkelen. Het team hecht veel waarde aan de professionele ruimte die hen geboden wordt, maar is ook op zoek naar een persoon die op een prettige manier deze vrijheden weet in te kaderen. Een directeur-bestuurder met een duidelijke (onderwijskundige) visie, die keuzes kan maken en knopen door kan hakken, en deze besluiten ook helder en transparant weet toe te lichten. Een daadkrachtige onderwijskundige leider, die bij kan dragen aan de open en veilige sfeer in het team en verbinding kan creëren met het team, de ouders en de leerlingen.

Het is belangrijk dat je zichtbaar bent, zowel binnen als buiten de school. Er vindt regelmatig overleg plaats met de andere basisscholen, waar een goede samenwerking mee is. Je bent in staat je op een natuurlijke manier te bewegen binnen het bestuurlijke netwerk in Wassenaar.

Als directeur-bestuurder draag je verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding; voor de financiën, de huisvesting en het personeel. Je legt hierover verantwoording af aan het toezichthoudend (algemeen) bestuur.

Wat bieden wij?
De school staat er goed voor; het leerlingenaantal is stabiel en de financiële organisatie is gezond. We hebben een jong en enthousiast team van 35 professionals, waarbij de professionele ontwikkelbehoefte hoog is. Je komt terecht in een school waar mensen zich veilig voelen en waar niemand er alleen voor staat. Samen met de adjunct-directeur geef je leiding aan een groep professionals waarin collegialiteit, flexibiliteit, betrokkenheid en transparantie belangrijk is. Iedereen is gedreven om elk kind het beste onderwijs te bieden. Er is sprake van een hoge ouderbetrokkenheid, waardoor er veel (buitenschoolse) activiteiten georganiseerd worden en waardoor leerkrachten de focus kunnen leggen op het onderwijs. 

Je krijgt de mogelijkheid om samen met het team het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar te ontwikkelen. Daarnaast zijn er plannen om te gaan verbouwen. Het is van belang om goed contact te onderhouden met de gemeente en de buurt.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1,0 fte in schaal BA (min. € 64.891,-- en max. € 99.850,--) conform de cao voor bestuurders funderend onderwijs.

Organisatie

De Bloemcampschool is in 1931 opgericht in Wassenaar-Zuid. Dagelijks gaan zo’n 400 kinderen met veel plezier bij ons naar school. We hebben 16 groepen met elk zo’n 28 leerlingen. Wij zijn trots op onze school, op onze leerlingen, het enthousiaste team en de betrokken ouders. De ouders van de school zijn en worden sterk betrokken bij het onderwijs aan hun kind en bij de schoolactiviteiten.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 10 april 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Sascha Baggerman via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 12 april 2023.
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 18 april 2023.
  • Tweede gespreksronde: 21 april 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.