Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor SWV VO Zuid Holland West zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Als directeur-bestuurder geef je leiding aan de medewerkers van het samenwerkingsverband en aan het OPDC van het samenwerkingsverband. Je ontwikkelt en realiseert het strategisch beleid. Daarnaast vertegenwoordig je het samenwerkingsverband intern en extern en bouw en onderhoud je relevante netwerken, op regionaal en politiek niveau. De complexe omgeving en het daarmee samenhangend krachtenveld bieden jou een uitdaging waarin jij al je expertise op het gebied van bijvoorbeeld passend onderwijs, inclusiviteit, kansengelijkheid en andere maatschappelijke en politieke vraagstukken kunt inzetten. Je kunt als directeur-bestuurder voortbouwen op de huidige succesvolle samenwerkingscultuur. Het is van groot belang dat deze binnen het nieuwe bestuursmodel gewaarborgd blijft.

Functie-eisen

Je verbindt mensen en organisaties en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het inclusief onderwijs in onze regio. Je hebt bedrijfsmatig en zakelijk inzicht, passend bij de aard en de omvang van het samenwerkingsverband. Bovenal geef je leiding vanuit een mensgerichte visie.

Je bent:

  • Doortastend; Je hebt ervaring met bestuurlijke ontwikkelingen bij voorkeur in het onderwijs en/of het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp en hebt een heldere visie op passend onderwijs. Je vertaalt deze visie naar beleid en zet duidelijke lijnen uit naar de praktijk. 
  • Ondernemend;  Te midden van een veelheid aan verschillende partijen zoek je het gezamenlijke belang en weet je mensen en organisaties te verbinden. Je kunt snel schakelen tussen diverse stakeholders en je creëert draagvlak op bestuurlijk en uitvoerend niveau. 
  • Sensitief; Je hebt ervaring met het op niveau leidinggeven aan professionals. Je bent bestuurlijk en organisatorisch sensitief en hebt de vaardigheid om politiek strategisch te handelen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 1,0 fte met een marktconforme beloning, passend bij de complexiteit van de organisatie en de kennis, kunde en ervaring van jou als kandidaat.

Organisatie

Het samenwerkingsverband is met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen één van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland. Gezamenlijk heeft men de verantwoordelijkheid te zorgen voor een passende onderwijsplek voor alle leerlingen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het samenwerkingsverband biedt onder andere ondersteuning vanuit het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC), het Schoolondersteuningsteam (SOT) en BOVO Haaglanden. 

Meer informatie


Lees voor meer informatie de profielschets. 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 25 september 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marja de Kruif via 088-205 16 00.

Belangrijke data:
•    Voorselectiegesprekken: 28 september
•    Eerste gesprek met de BAC: 3 oktober
•    Tweede gesprek met de BAC: 11 oktober
 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.