Directeur-bestuurder

Vacatures

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland zoekt met ingang van juni 2024 een directeur-bestuurder. Een veelzijdige functie in een aantrekkelijke regio! Want het voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort is groeiend, lerend en boeiend. Scholen in de regio zijn allemaal in staat goede ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf, leren van elkaar en houden elkaar scherp. Ze maken steeds meer gebruik van de deskundigheid van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook zijn er korte lijnen met jeugdhulp en opvoedondersteuning, die gemeenten verzorgen. Er wordt met passie samengewerkt onder het motto ‘Doen wat werkt’.

Functieomschrijving

De scholen met hun medewerkers verdienen het om ruimschoots gefaciliteerd te worden om hun leerlingen een optimale schoolloopbaan te laten doorlopen. Het samenwerkingsverband (SWV) zet zich dagelijks in om hier een krachtige bijdrage aan te leveren. Als spin in het web zorgt jij er als directeur-bestuurder voor dat het SWV zijn visie, missie en wettelijke taken realiseert. Je doet dat in nauw overleg met het directieberaad (waarin schooldirecteuren participeren), dat actief is als beleidsadviserend en -uitvoerend orgaan. Je onderhoudt een goede relatie met de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV.

Werk- en resultaatgebieden
Je takenpakket concentreert zich rond vijf werk- en resultaatgebieden, die worden beschreven in de profielschets die je op deze pagina kunt downloaden.

Functie-eisen

  • Je hebt een verbindende leiderschapsstijl. Jij kunt als geen ander schakelen van het individuele leerlingniveau tot het strategische niveau en houdt dus overzicht over en een heldere visie op de toekomst van passend onderwijs, in de politiek-maatschappelijke omgeving binnen en buiten de regio van het SWV. Bij grote voorkeur ken je onze regio en haar maatschappelijke instanties goed.
  • Je bent het gezicht van passend onderwijs in de regio en je behartigt de belangen van samenwerkende directies en bestuurders. Bijvoorbeeld in de samenwerking met de gemeenten in het realiseren van afstemming tussen jeugdhulp en onderwijsondersteuning. Je bent een echte netwerker, die bestaande netwerken niet alleen onderhoudt maar ook uitbreidt. Je werkt proactief aan de verbinding in het (krachten-)veld van onderwijs, gemeenten en (jeugd)zorg en vertaalt de leidende visie van het SWV hierbij in een faciliterende rol ten behoeve van het integrale onderwijsaanbod in de VO- en VSO-scholen in onze regio.
  • Ook binnen het onderwijs is het belangrijk dat je vaardig bent in het analyseren van problemen, patronen doorziet en verbindend kan werken om samen met betrokkenen tot een oplossing te komen die het belang van de leerlingen dient.
  • Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en je zet jouw ruime vaardigheid en kennis in bij bedrijfsvoering en financieel beheer (begroting, budgetbewaking) en het organiseren van doelmatige werkprocessen.
  • Je stimuleert en enthousiasmeert de schoolbesturen en de scholen voor het zetten van verdere stappen op het terrein van inclusief onderwijs. Het succes van passend onderwijs ligt immers niet exclusief in jouw handen, maar is mede afhankelijk van de wijze waarop de samenwerkende schoolbesturen en scholen erin slagen om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. Het SWV is zich hiervan bewust; die gezamenlijke verantwoordelijkheid om het onderwijs inclusiever te maken, is onderdeel van ‘het dna’ van het SWV.

Arbeidsvoorwaarden

  • Conform de cao VO, schaal 14.
  • Gewenste benoeming: juni 2024. De huidige directeur van het SWV is vanaf je startdatum tot 1 augustus 2024 beschikbaar om je in te werken.

Organisatie

Binnen het VO moet een integraal aanbod georganiseerd worden: het SWV faciliteert met afgesproken opdrachten en middelen vanuit een gezamenlijkheids-kwaliteitscultuur waarin vooruitstrevend gewerkt wordt aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Daarbij wordt niet alleen naar het hier en nu gekeken, maar vooral ook toekomstgericht gedacht en gehandeld. Daartoe werken 11 besturen, met 25 VO-locaties en 10 VSO-locaties voor regulier en gespecialiseerd onderwijs, intensief samen om voor elke leerling een passende onderwijsplek en de route richting inclusiever onderwijs te organiseren. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets. Vragen over deze vacature kun je sturen naar Maartje Janssen van het secretariaat van Samenwerkingsverband V(S)O Eemland, via m.janssen@swveemland.nl.
Je sollicitatie, met uitgebreide motivatie en actueel curriculum vitae, kun je richten aan de heer H. Driessen, voorzitter raad van toezicht. Wij ontvangen die graag uiterlijk 21 januari 2024 via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Belangrijke data

  • Sluitingsdatum: 21 januari 2024
  • Sollicitatiegesprekken: 7 februari 2024

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.