Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Flores Onderwijs zijn wij op zoek naar een lid raad van toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering/financiën.

Functieomschrijving

Als lid van de raad van toezicht verwachten wij allereerst dat je de missie en de ambities van onze stichting onderschrijft. Verder heb je bij voorkeur ervaring met toezichthouden en aantoonbare brede maatschappelijke ervaring en contacten. Je bent open, nieuwsgierig en reflectief. Je werkt vanuit vertrouwen en waardering, zoals ook onze raad werkt vanuit waarderend toezicht. Je beschikt over strategisch inzicht, analytisch vermogen en open, heldere en directe communicatieve vaardigheden. Je kunt een onafhankelijke rol innemen én je verbonden voelen met Flores Onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een toezichthoudende rol met een jaarlijkse beloning op basis van de criteria van de VTOI. Per jaar vinden 5 tot 6 reguliere vergaderingen plaats en diverse relevante (commissie)bijeenkomsten. De raad kent een audit-, remuneratie- en onderwijs&kwaliteit-commissie. Je zult vanuit jouw expertise deel uitmaken van de auditcommissie. Het is realistisch om uit te gaan van een tijdsinvestering tussen 100 en 120 uur per jaar.

Organisatie

Flores Onderwijs zet zich in om met goed, passend en eigentijds onderwijs alle kinderen in Arnhem en Renkum gelijke kansen te bieden. Dat doet men als onderwijsorganisatie met 33 scholen en circa 1.000 medewerkers voor ruim 8.700 leerlingen vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. De scholen kennen een grote diversiteit in populatie en omgeving, hebben ieder hun eigen ‘couleur locale’ en streven gezamenlijk naar het bieden van een brede persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor kansengelijkheid, inclusie en actief burgerschap.

Flores is een professionele organisatie met ambitieuze doelstellingen. Deze doelstellingen worden breed gedragen binnen de organisatie en dit biedt veel ruimte voor samenwerking en ontwikkeling. De cultuur is open en transparant en we zorgen goed voor elkaar. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets. 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 juni 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marja de Kruif via 088-205 16 00.

Belangrijke data:
•    Voorselectiegesprekken: 12 juni
•    Selectiegesprekken (Arnhem): 15 juni

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.