Onafhankelijk voorzitter

Vacatures

Voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (SWV GO) zoeken wij een onafhankelijk voorzitter.

Functieomschrijving

In deze nevenfunctie vervul je een belangrijke rol in het bestuur van het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. De schoolbesturen werken nauw samen om kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen te kunnen bieden. Je levert door het vervullen van de voorzittersrol een bijdrage aan de totstandkoming van Passend Onderwijs in een grote regio. Deze functie is goed te combineren met andere werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een nevenfunctie waarbij geschat wordt dat de inzet per jaar 80 tot 100 uur betreft. Dit op basis van 10 vergaderingen per schooljaar en andere activiteiten. In overleg met het bestuur worden afspraken gemaakt over het honorarium en wordt een overeenkomst van opdracht gesloten.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (SWV GO) vormt een samenwerking tussen tien schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs en acht schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs. Het doel van het SWV GO is het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio. Het uitgangspunt is dat het onderwijs en de ondersteuning zo thuis nabij mogelijk wordt gerealiseerd.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 24 september 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 5 oktober 2023.
  • Gespreksronde met de BAC: 12 oktober 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.