Rector Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College

Vacatures

Voor VO Haaglanden zoeken wij een rector voor het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een ontwikkelingsgerichte, doortastende en motiverende rector die vanuit vertrouwen werkt, positief kritisch en nuchter is. Je durft keuzes te maken om onze onderwijskundige aanpak van kansengelijkheid verder uit te werken en te borgen.

Wat vinden wij belangrijk?

  • Met oog op de toekomst: je weet waar je naartoe wilt, omdat je (toekomstige) verbanden ziet en benoemt tussen het onderwijs, aanpalende sectoren en de maatschappij.
  • In verbinding: Met de wereld buiten RL/VVC ga je de verbinding aan om de strategische en maatschappelijke belangen voor de leerlingen en de organisatie vanuit de huidige zichtbare en vooruitstrevende positie in Den Haag/Rijswijk te realiseren.
  • Daadkracht en effect: Binnen de organisatie weet je daadkracht en eigenaarschap te vergroten, mede door medewerkers aan te spreken op gedrag.
  • Waardering: Vanuit kennis en feiten en gevoel voor voortgezet onderwijs in een grootstedelijke omgeving, stuur je op goed leiderschap.

Wat bieden wij?
Je bent als rector verantwoordelijk voor het onderwijs van het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College. Je richt je op een onderscheidende en aantrekkelijke identiteit van RL/VVC, voor leerlingen, ouders en de maatschappij. De belangrijkste pijlers voor het succes zijn de mensen die er werken en het in verbinding staan met de omgeving.
Het RL/VVC biedt jou een betrokken team, dat begaan is met de leerlingen. We zijn als school onderwijskundig volop in ontwikkeling en hebben daartoe een ambitieus plan opgesteld dat de belangstelling heeft van de (landelijke) netwerken en de lokale omgeving. We bieden onze bewerkelijke en uitdagende doelgroep ondersteuning die staat als een huis. Je werkt samen in de schoolleiding met de conrector, tevens plaatsvervangend rector, en de teamleiders in een positieve en stimulerende werkomgeving. Al met al een school waar je met je team écht van betekenis kunt zijn en werk kunt maken van kansengelijkheid. Samen maken we het verschil.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1,0 fte in schaal 15 van de cao voor het voortgezet onderwijs.

Organisatie

VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag en Rijswijk. De stichting is in 2003 opgericht als gevolg van de wens van de Haagse gemeenteraad voor verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de regio Den Haag. Inmiddels vallen tien scholen voor voortgezet onderwijs, met 1.400 medewerkers en meer dan 13.000 leerlingen, onder het bevoegd gezag van VO Haaglanden.

Het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College is gevestigd in Rijswijk, maar 95% van de leerlingen woont in Den Haag. Zij groeien op in een grootstedelijke omgeving en dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. In onze aanpak staat de vraag ‘wat heb jij nodig om succesvol te zijn op school?’ centraal. Dit geldt natuurlijk voor onze leerlingen en evengoed voor onze collega’s. De kern van onze aanpak draait om drie dingen: meer professionele ruimte voor leraren, maatwerk voor leerlingen en collega’s en een brede opvatting van onderwijs. 

Meer informatie

Lees voor meer infomatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 9 januari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Marja de Kruif via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op 12 januari 2023.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is op 19 januari 2023.
  • De tweede ronde is op 24 januari 2023.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure, evenals een functiegericht interview en een cv-check.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.