Teamleider havo/vwo onderbouw

Vacatures

Voor Stichting Voorgezet Onderwijs Eemsdelta zoeken wij een teamleider havo/vwo onderbouw.

Functieomschrijving

Als teamleider heb je de dagelijkse leiding over een deel van de locatie. Samen met de teamleiders havo bovenbouw en vwo bovenbouw heb je de eindverantwoordelijkheid voor de locatie. Je bent verantwoordelijk voor onderwijsontwikkelingen en geeft leiding aan secties en teams in de onderbouw (klas 1 tot en met 3). Je bent direct leidinggevende van het OP en vervult een daadkrachtige rol in de HR-cyclus. Je werkt samen met het team aan het verder ontwikkelen van de ingezette koers en je ziet erop toe dat de visie van de school gevolgd wordt. Je maakt deel uit van de schoolleiding, waarbij je nauw samenwerkt met de collega-teamleiders van andere deelscholen.
Je maakt als teamleider deel uit van de schoolleiding van VO Eemsdelta. De schoolleiding bestaat uit zeven teamleiders en een algemeen directeur. Elke teamleider heeft een extra schoolbrede taak in portefeuille. Hierbij kun je denken aan werving leerlingen, personeelsbeleid, communicatie of onderwijsontwikkeling. Van een teamleider wordt verwacht dat hij ook een of meerdere portefeuilles onder zich heeft.

Samen met het team ga je met de volgende ontwikkelingen/uitdagingen aan de slag:

  • teamvorming;
  • onderwijsontwikkeling;
  • samenwerking in de regio;
  • profilering.

Wat bieden wij?
Wij bieden een professionele en prettige, positieve werksfeer in een team met enthousiaste collega’s, zowel op het RPC als VO Eemsdelta-breed. De organisatie is volop in ontwikkeling; een ontwikkeling waar jij deel van uit kunt maken en waaraan je je eigen bijdrage kunt leveren. VO Eemsdelta biedt ook jou de gelegenheid je persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen in een optimistische en veilige omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal 12/LD conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Organisatie

VO Eemsdelta is een koepel met vier deelscholen en een ISK in de regio van de nieuwe gemeenten Eemsdelta en Siddeburen. De stichting verzorgt een breed onderwijsaanbod van praktijkonderwijs, alle leerwegen in het vmbo, havo en vwo-vwo+. De stichting streeft ernaar dat leerlingen makkelijk over kunnen stappen van de ene naar de andere deelschool binnen de stichting. Zo creëren de deelscholen samen meer kansen voor hun leerlingen. VO Eemsdelta zorgt binnen de campus en in Siddeburen voor kleinschalige thuisbases en creëert daarmee een veilige en sociale onderwijsomgeving waar iedereen welkom is.

Deze zomer zijn drie deelscholen, samen met het mbo Noorderpoort van Appingedam, opgegaan in één gezamenlijke campus. Op de campus bieden we een gevarieerd aanbod van onderwijs, waarin de scholen samenwerken met elkaar én met verenigingen, instellingen en bedrijven uit de regio. Ook voor sport- en culturele verenigingen komen er voorzieningen. Deze campus biedt geweldige mogelijkheden met ruime voorzieningen om het onderwijs van de toekomst in de regio vorm te geven.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 26 september a.s. via het sollicitatieformulier op deze pagina. Met vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op 5 oktober 2022.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 12 oktober 2022.
  • De tweede ronde wordt gehouden op 25 oktober 2022.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.