Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Voor het Jordan - Montessori Lyceum Utrecht zoeken wij twee leden voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

Bij het naderend afscheid van twee leden binnen de raad van toezicht gaan we op zoek naar:

  • een junior lid met een frisse blik die out of the box kan denken en die zich als toezichthouder wil ontwikkelen;
  • een toezichthouder die gezien de transitie in de school bij voorkeur ervaring heeft met (organisatorische) veranderkundige trajecten. Deze ervaring mag gezien de al aanwezige onderwijsexpertise in de raad ook uit de zakelijke dan wel bestuurskundige hoek komen. 

De verhoudingen binnen de RvT en met de andere geledingen kenmerken zich als open, kritisch en prettig. Wij zoeken voor de raad leden met eenzelfde grondhouding en complementair in expertise en achtergrond aan de zittende leden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een toezichthoudende rol, die uitgaat van een passende vergoeding voor leden van de raad van toezicht. Per jaar vinden zes à acht formele vergaderingen plaats en diverse relevante bijeenkomsten. Het is realistisch om uit te gaan van een tijdsinvestering rond de 100 uur per jaar.

Organisatie

Het Jordan Montessori Lyceum Utrecht, opgericht in 1945, is een middelbare school in Zeist, met ongeveer 925 leerlingen. Er wordt havo en vwo aangeboden. Het Jordan heeft een regionale functie. Het is nu de enige Montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 1 maart 2024. 
  • Voorselectiegesprekken: 6 en 7 maart 2024.
  • Selectiegesprekken: 13 maart 2024.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.